Media

Så kan SBHSS hjälpa dig som är journalist

Media och medias bevakning av EU och EU-frågor är en viktig väg till en djupare kunskap kring EU bland Sveriges invånare. SBHSS vill främja detta arbete och på denna sida har vi samlat matnyttiga tips till journalister.

EU-handboken

EU-handboken är skriven av journalisten Sigrid Melchior och innehåller både fördjupande kunskap kring hur EU fungerar och även en mängd konkreta tips för journalister. EU-handboken är ett samarbete mellan Tidningen Journalisten och EU-kommissionens svenska representation och en ypperlig källa till kunskap. EU-handboken finns att ladda ner gratis här: Publikationer – Europeiska kommissionen (europa.eu)

Vill du veta mer om det kommande Europaparlamentsvalet ? 

Under månaderna som leder upp till Europaparlamentsvalet har SBHSS Brysselkontor publicerat flera artiklar där vi benar ut några av de mest förekommande frågorna till Brysselkontoret om samspelet mellan EU och den regionala nivån. Läs samtliga delar via länkarna nedan:

Så kan SBHSS hjälpa dig

SBHSS bevakar vad som händer på EU-arenan med koppling till medlemmarnas intressen och delar gärna med sig av denna kunskap. Långt ifrån allt som vi arbetar med publiceras på hemsidan. För en mer tematisk överblick, rekommenderar vi att att ni tar del av vår Omvärldsbevakning, som ni kan ta del av via länken här. Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss på kontoret vid övriga frågor.

En tilltänkt arbetsprocess, från EU-fråga till lokal journalistik, kan se ut på följande sätt:

  1. Mejla SBHSS och be om hjälp med att identifiera pågående EU-lagstiftningar som påverkar ditt täckningsområde
  2. Identifiera en aktör i ditt täckningsområde som påverkas av lagstiftningen. Be aktören förklara hur lagstiftningen skulle kunna påverka aktörens verksamhet.
  3. Identifiera vilka politiska skiljelinjer som är aktuella i lagstiftningsprocessen och var de olika partigrupperna i EU-parlamentet står i frågan. SBHSS kan hjälpa till med detta.
  4. Intervjua EU-parlamentariker på båda sidor om skiljelinjen. De svenska parlamentarikerna är utspridda i EU:s partigrupper och oftast finns svenska politiker som kan redogöra för hur de olika sidorna ställer sig till lagstiftningen.

Andra vägar till lokalt

  • På din regions utvecklingsförvaltning finns EU-samordnare som är experter på de olika EU-samarbeten som din region är en del av, exempelvis Interreg South Baltic. Dessa samarbeten genererar en stadig ström av projekt som syftar till att förbättra regionen och som många gånger innehåller intressanta uppslag till nyhetsinslag.
  • Åk till Europaforum! Europaforum är en årligt återkommande konferens som medlemmarna turas om med att vara värd för. På Europaforum presenteras och diskuteras de just nu mest aktuella EU-frågorna och här du som journalist få tips på uppslag samt har goda möjligheter att knyta kontakter med aktörer och makthavare som gärna hjälper dig skapa lokalt förankrad journalistik utifrån aktuella EU-frågor.

Besök EU-parlamentet

Alla journalister som är verksamma i något av EU:s medlemsländer kan ansöka om stipendium som möjliggör även för mindre mediehus att skicka reportrar till EU-parlamentet i Bryssel och Strasbourg.

På EU-parlamentets förbindelsekontor i Stockholms hemsida presenteras regelbundet information om kommande journalistresor till Bryssel och Strasbourg: Hem | Kontoret i Stockholm | Europaparlamentet

Till höger finner du kontaktuppgifter till vår pressansvarige