Kommunikation

Utöver kontinuerlig kontakt mellan Brysselkontoret och våra medlemmar skickar Brysselkontoret ut löpande kommunikation under året:

Veckobrevet skickas ut varje vecka till Småland-Blekinge-Hallands kontaktpersoner. Brysselarenans höga tempo och snabba ledtider innebär möjligheter till aktiviteter med kort framförhållning. För att alla våra medlemmar ska få samma chans att agera skickar vi uppdateringar och nyheter varje fredag.

Brysselbrevet skickas ut några gånger om året till en bred skara läsare i våra regioner. Nyhetsbrevet belyser storpolitik från ett regionalt perspektiv och syftar till att inspirera till europeiskt engagemang även till dem som inte är våra medlemmar (ex. kommuner, skolor). Läs det senaste brevet här! Om ni vill prenumerera på brevet, kontakta Sven Kastö på sven.kasto@sbhss.eu.

Tematiska fördjupningar skickas ut efter beställning från våra medlemmar och/eller om stora förändringar inom ett område föranleder behov till fördjupad analys och kommunikation (ex. förutsättningar med EU:s förslag till ny budget).