Dokument

Här kan du läsa dokument som påverkar SBHSS arbete och resultat.

Verksamhetsinriktningen sätter en långsiktig ram för fokusområden i årliga verksamhetsplaner och
ger samtidigt flexibilitet för att kunna hantera oförutsedda situationer.

Verksamhetsplanen speglar ägarnas fokus för året i relation till vad som sker på den europeiska arenan.

Verksamhetsberättelsen beskriver föregående års aktiviteter beskrivs.

Omvärldsbevakningen bygger på ett urval av frågor från EU-arenan som föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang – på den europeiska arenan såväl som på hemmaplan.

Styrgruppsprotokollen sammanfattar beslut och förda diskussioner vid SBHSS styrgruppsmöten. Styrgruppens representanter består av politiker och lärosätenas rektorer.

SBHSS-positioner,  samrådssvar och debattartiklar. Gäller både gemensamma och enskilda dokument som speglar arbetet inom SBHSS.