Digitalisering

Digitalisering är ett högt prioriterat europeiskt område där EU-kommissionen med olika insatser strävar efter att främja ett digitalt uppkopplat Europa. Småland-Blekinge-Halland bevakar skärningspunkterna mellan EU:s digitala agenda och regional utveckling.

EU-kommissionen har utnämnt åren fram till 2030 som EU:s digitala decennium och pekar på behovet av genomgripande samhällsomställningar. Under Covid-pandemin uppmärksammades inte bara möjligheterna med digitaliseringen för att kunna ställa om arbete, studier och andra engagemang till virtuellt format, utan även utmaningarna för att kunna genomföra den digitala omställningen. Dessa utmaningar ställer höga krav på utbyggnad av digital infrastruktur, digitala kompetenser, cybersäkerhet, datadelning och AI för den regionala utvecklingen, i synnerhet då de är sektorsöverskridande, vilket kräver koordinering av både aktörer och resurser.

Från att debatten i hög grad handlat om bredbandskapacitet, ser vi idag att det handlar om mycket mer än så. På EU-arenan hanteras nu frågor om hur vi kan sätta ramar för äganderätt, tillgång och användning av vår data. Den lokala och regionala nivåns engagemang blir uppenbar när vi talar om EU:s ramar för offentliga digitala tjänster, men även för samordning för att snabbt hjälpa näringslivet att anpassa verksamheten. Lärosäten berörs bland annat av utvecklingen av ett europeiskt öppet veteskapsmoln (Science Cloud) som öppet datautrymme för vetenskap, forskning och innovation. Redan nu hanteras flera lagförslag om bland annat artificiell intelligens (AI) och data. Ett förslag om en reglering om cybersäkerhet är på ingång och arbetstakten lär inte minska framöver – ambitionerna ovan ska nås till 2030.Det finns anledning för aktörer i Småland-Blekinge-Halland att följa diskussioner på EU-arenan om olika lagstiftningar och initiativ för att påverka förslagen i enlighet med de regionala intressena.