Forskning och innovation

Forskning och innovation (FoI) utgör en central del av det regionala tillväxtarbetet genom att lägga grunden för förnyelse och breddning inom näringslivet. Innovation som ett gränsöverskridande område är dessutom aktuellt för regional utveckling inom alla våra bevakningsområden, eftersom innovativa lösningar kan göras inom allt från förnybar energi till hälsoinnovation. Med EU:s prioriteringar inom den gröna och digitala omställningen ser vi särskilt ett fokus på, och därmed möjligheter till, innovation inom de områdena.

EU:s roll som FoI-finansiär, genom riktade prioriteringar och investeringar, gör Bryssel till en viktig arena för att positionera regionala innovationsmiljöer till europeiska samarbeten och finansiering. Till skillnad från EU:s strukturfonder förutsätter sektorsprogrammen för forskning och innovation att projekt drivs i samverkan med aktörer från andra europeiska länder. Brysselkontoret kan hjälpa till med den europeiska ”matchmakingen” för att ha en relevant laguppställning tillsammans med andra europeiska aktörer inom ett gemensamt projekt. Detta kan i sin tur bidra till att Småland-Blekinge-Hallands aktörer kan sammanlänka sin regionala innovationskapacitet med andra europeiska aktörer i EU-samarbeten för att gynna utvecklingen både i våra regioner och andra ställen i Europa! Genom de regionala spetsområden och prioriteringar som utformats i de regionala smarta specialiseringsstrategierna (S3) har regionerna störst möjlighet att konkurrera om projektfinansiering där kapaciteten är som störst. Tanken med de prioriteringar av regionens specialiserade områden genom S3 är att förenkla processen att hitta partner i andra medlemsstater inom EU med syftet att samarbeta i relaterade ämnen och komplettera varandras styrkor.

Vi stöttar även våra medlemmar när andra möjligheter uppstår, såsom olika evenemang för information och nätverkande såväl som när projektutlysningar lanseras i program som Horisont Europa, Digitala Europa, och Erasmus+.