Kontakta oss

Adress

Rue du Luxembourg 3
B-1000 Bryssel
Belgien

Epost

contact@sbhss.eu

Sandra Jansson

EU Policy Officer

+32 (0)497-62 15 92

Sandra har arbetat på Brysselkontoret sedan slutet av 2021. Förutom att stötta regioner och lärosäten i SBHSS inom bevakningsområdena nedan vill hon utveckla samverkan mellan SBHSS och andra europeiska aktörer. Samverkan menar hon är en av grundstenarna för att nyttja EU:s möjligheter på bästa sätt och för att gemensamt kunna lyfta de regionala perspektiven inom EU med större genomslag. Hon har tidigare erfarenheter från EU-sammanhang från Nordens Fackliga Samorganisation, Fackliga Brysselkontoret och med en masterexamen i Statsvetenskap.

 

Inom Småland Blekinge Halland South Sweden stöttar hon medlemmarna framför allt inom följande områden:

 • Digitalisering
 • Hälsa
 • Kompetensförsörjning
 • Besöksnäring
 • Kulturella och kreativa näringar

Sven Kastö

CHEF SBHSS KONTOR I BRYSSEL

+32 (0)488-90 49 43

Sven har varit med på resan som kontorschef sedan kontoret startade sin verksamhet 2010. Han brinner för att EU-policy ska vara en naturlig del av arbetet på regional nivå och att Småland Blekinge Halland South Swedens ägare ska dra största möjliga nytta av det som sker på EU-arenan. Tidigare har Sven arbetat som konsult inom en rad områden; läkemedel, kompetensutveckling, papper och pappersmassa och exportrådgivning. Vid sidan av tematiskt arbete, arbetar Sven idag med:

 • Ägarnas samarbete inom Småland Blekinge Halland South Sweden
 • Rådgivning kring lobbying
 • Förberedelser för hur den regionala nivån påverkas av EU-policy på längre sikt

Martin Broberg

EU-handläggare

+32 (0)492 45 48 92

Martin arbetar på Brysselkontoret sedan januari 2022 och vill arbeta för att öka det regionala engagemanget på europeiska nivå. Det gäller både möjligheter att påverka europeisk lagstiftning och initiativ samt att skapa samarbetsmöjligheter med andra europeiska regioner. Martin har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Europaparlamentet och som EU-handläggare på utrikesutskottets kansli på Sveriges riksdag.

 

Inom Småland Blekinge Halland South Sweden stöttar han medlemmarna framför allt inom följande områden:

 • Grön cirkulär bioekonomi:
  • Skog och Träprodukter,
  • Hållbart byggande,
  • Livsmedel,
  • Energi och Hållbara Drivmedel
  • Vatten
 • Hållbar mobilitet:
  • TEN-T

Sofia Abrahamsson

Praktikant

Janis Daudzvards

Praktikant