Kontakta oss

Adress

Rue du Luxembourg 3
B-1000 Bryssel
Belgien

Epost

contact@sbhss.eu

Adam Andersson

EU Policy Officer

+32-(0)497-62 15 92

Adam har arbetat på Brysselkontoret sedan 2017 och har koll på EU:s innovationspolitik som berör regional utveckling. Adam tycker särskilt mycket om regionala innovationssystem och smart specialisering (S3). Adam har tidigare arbetat för EU-kommissionens regionala kommunikationskontor Europa Direkt Halland. Inom Småland Blekinge Halland South Sweden stöttar han medlemmarna framför allt inom följande områden:

  • Smart specialisering – regionala innovationssystem –
  • Sektorsprogrammen Horisont, Erasmus+ och Digitala Europa
  • Livsmedel
  • Vattenrelaterade frågor

Tel +32-(0)497-62 15 92

adam.andersson@sbhss.eu

Sven Kastö

SBHSS kontor i Bryssel

+32 (0)488-90 49 43

Sven har varit med på resan som kontorschef sedan kontoret startade sin verksamhet 2010. Han brinner för att EU-policy ska vara en naturlig del av arbetet på regional nivå och att Småland Blekinge Halland South Swedens ägare ska dra största möjliga nytta av det som sker på EU-arenan. Tidigare har Sven arbetat som konsult inom en rad områden; läkemedel, kompetensutveckling, papper och pappersmassa och exportrådgivning. Vid sidan av tematiskt arbete, arbetar Sven idag med:

  • Ägarnas samarbete inom Småland Blekinge Halland South Sweden
  • Rådgivning kring lobbying
  • Förberedelser för hur den regionala nivån påverkas av EU-policy på längre sikt

 

Tel +32-(0)488-90 49 43

sven.kasto@sbhss.eu

Linda Reinholdsson

Senior Policy Officer

+32-(0)492-45 48 92

Linda arbetar på Brysselkontoret sedan 2017 och drivs av att minska avståndet mellan det regionala och europeiska. Det gäller både möjligheter att påverka policy och främja samarbete med andra europeiska regioner. Linda har tidigare arbetat med regionalfonds- och Interreg-program både i Sverige och i Danmark. Inom Småland Blekinge Halland South Sweden stöttar hon medlemmarna framför allt inom följande områden:

  • Grön omställning – skog, trä, hållbart byggande, energi
  • Mobilitet: TEN-T och hållbar mobilitet
  • Hälsa: hälso- och sjukvårdssystemet och hälsoinnovation