Styrgruppsprotokoll

Styrgruppen träffas tre till fyra gånger per år och fattar beslut om den strategiska inriktningen. På det sista mötet under året hanteras budget och verksamhetsplan för det kommande året.