SBHSS-positioner, samrådssvar och debattartiklar

Fortsatt tillväxt för fem regioner i södra Sverige är ett idépapper med syfte att regionerna att beskriva förutsättningarna och resurserna för medlemmarnas regioner, som varken är en storstadsregion eller landsbygd. Tanken är att idépapperet kan användas i sin helhet eller devis i olika forum för att tydliggöra regionens utformning.