Besök oss

Bryssel är en samlingsplats för aktörer som verkar inom offentlig och privat sektor som vill delta i utformningen av europeisk politik. Småland-Blekinge-Halland Brysselkontor är beläget i Bryssels EU-kvarter med fem minuters avstånd till flera av EU:s institutioner, perfekt för dig som vill besöka Bryssel för att göra din röst hörd, utbyta erfarenheter eller skapa kontakter inom ditt intresseområde!

Är du politiker, tjänsteperson eller forskare hos våra ägare i Småland-Blekinge-Halland (eller med relevant anknytning till dem) kan du använda Brysselkontorets lokaler som arbetsyta under tiden du befinner dig i Bryssel. Brysselkontoret tar gärna emot besök från våra regioner och hjälper gärna till att skapa kontaktytor mellan dig och europeiska beslutsfattare, nätverk och aktörer.

Är ni en grupp från Småland-Blekinge-Halland som planerar ett studiebesök i Bryssel? Välkomna till Småland-Blekinge-Hallands kontor för en presentation om kontorets arbete och EU:s betydelsefulla roll för regional utveckling (Brysselkontoret mötesrum rymmer cirka 15 personer, men vi kan ha flera pass om ni är en större grupp). För SBHSS ägare skapar vi även besöksprogram med intressanta presentationer från relevanta föredragshållare!