Chefsgrupp

Chefsgruppen bereder styrgruppens ärenden och möten samt ansvarar för löpande avstämningar med kontaktpersonsgruppen. Gruppen består av en ansvarig chef för regional utveckling från respektive region, en representant, utsedd av rektor, från respektive lärosäte samt kontorschefen för Brysselkontoret.

Anna-Lena Malm

Region Blekinge

+46 (0)455-30 50 01

Ulrika Bertilsson

Region Halland

+46 (0)35-17 98 27

Helena Nilsson

Region Kalmar län

+46 (0)480 44 83 67

Johan Lindberg

Region Kronoberg

+46 (0)790 66 77 77

Karin Hermansson

Region Jönköpings län

Annett Wolf

LINNÉUNIVERSITETET

+46(0)470-70 81 54

Sven Kastö

CHEF SBHSS KONTOR I BRYSSEL

+32 (0)488-90 49 43

Sven har varit med på resan som kontorschef sedan kontoret startade sin verksamhet 2010. Han brinner för att EU-policy ska vara en naturlig del av arbetet på regional nivå och att Småland Blekinge Halland South Swedens ägare ska dra största möjliga nytta av det som sker på EU-arenan. Tidigare har Sven arbetat som konsult inom en rad områden; läkemedel, kompetensutveckling, papper och pappersmassa och exportrådgivning. Vid sidan av tematiskt arbete, arbetar Sven idag med:

  • Ägarnas samarbete inom Småland Blekinge Halland South Sweden
  • Rådgivning kring lobbying
  • Förberedelser för hur den regionala nivån påverkas av EU-policy på längre sikt