Chefsgrupp

Chefsgruppen bereder styrgruppens ärenden och möten samt ansvarar för löpande avstämningar med kontaktpersonsgruppen. Gruppen består av en ansvarig chef för regional utveckling från respektive region, en representant, utsedd av rektor, från respektive lärosäte samt kontorschefen för Brysselkontoret.

Anna-Lena Malm

Region Blekinge

+46 (0)455-30 50 01

Ulrika Bertilsson

Region Halland

+46 (0)35-17 98 27

Helena Nilsson

Region Kalmar län

+46 (0)480 44 83 67

Andreas Liljenrud

Region Kronoberg

+46 (0)470 58 32 22

Karin Hermansson

Region Jönköpings län

Kay Svensson

Linnéuniversitetet

+46(0)470-70 80 30

Sven Kastö

CHEF SBHSS KONTOR I BRYSSEL

+32 (0)488-90 49 43