Styrgrupp

Styrgruppen fattar beslut om den strategiska inriktningen för samarbetet. Varje län är representerade med tre politiker i styrgruppen varav två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Lärosätena företräds av rektorerna. Styrgruppen träffas minst tre gånger per år.

Christina Mattisson (S)

Region Blekinge

+46 (0)70-931 30 09

Richard Lapell (S)

Region Blekinge

Robert Lindén (SD)

Region Blekinge

Christian Johansson (M)

REGION HALLAND

+46 (0)73-504 69 00

Helene Andersson (C)

Region Halland

+46 (0)70-675 61 62

Therese Svensson-Stoltz (S)

Region Halland

+46 (0)70-338 20 95

Rachel De Basso (S)

Region Jönköpings Län

+46 (0)72-500 63 28

Kerstin Hammar (M)

Region Jönköpings Län

Maria Frisk (KD)

Jönköpings län

+46 (0)70-699 40 17

Angelica Katsanidou (S)

Region Kalmar län

+46 (0)70-517 60 30

Karin Helmersson (C)

Region Kalmar Län

+46 (0)70-541 71 76

Pär-Gustav Johansson (M)

Region Kalmar län

+46 (0)70-317 89 50

Robert Olesen (S)

Region Kronobergs Län

+46 (0)76-720 76 15

Henrietta Serrate (S)

Region Kronobergs län

+46 (0)72-083 18 84

Rene Jaramillo (M)

Region Kronobergs Län

+46 (0) 70 984 44 35

Peter Aronsson

Linnéuniversitetet

+46 (0)72-573 68 00