Styrgrupp

Styrgruppen fattar beslut om den strategiska inriktningen för samarbetet. Varje län är representerade med tre politiker i styrgruppen varav två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Lärosätena företräds av rektorerna. Styrgruppen träffas minst tre gånger per år.

Lennarth Förberg

Blekinge

Malin Wengholm

Jönköpings län

+46 (0)70 357 83 33

Maria Frisk

Jönköpings län

+46 (0)70-699 40 17

Marcus Eskdahl

Jönköpings län

+46 (0)706-977 450

Pär-Gustav Johansson

Kalmar län

+46 (0)70-317 89 50

Bo Frank

Kronobergs län

+46 (0)70-584 13 90

Henrietta Serrate

Kronobergs län

+46 (0)72-083 18 84

Elizabeth Peltola

Elizabeth Peltola

KRONOBERGS LÄN

+46 (0)79-067 54 69

Agneta Marell

Jönköping University

+46 (0)36 10 10 02

Peter Aronsson

Linnéuniversitetet

+46 (0)72-573 68 00