Omvärldsbevakning

Brysselkontorets omvärldsbevakning uppdateras en gång per år och bygger på ett urval av EU-frågor som har EU-relevans utifrån våra ägares situationer. Följaktligen görs bedömningen att EU:s eller andra europeiska regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang – på den europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-finansiering och -lagstiftning eller samarbeten.