2023 blir kunskapens år!

Som Brysselkontoret tidigare rapporterat om, höll EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, den 14:e september sitt årliga linjetal om tillståndet i Europeiska unionen 2022. I denna artikel fokuserar vi på den del av talet där von der Leyen presenterade nästkommande års övergripande tema för EU:s arbete, nämligen kunskap och kompetens (eng: skills).

I sitt tal redogjorde Von der Leyen för många av det gångna årets kriser och utmaningar som Europa ställts inför. Rysslands invasion av Ukraina, ökad inflation med extrema elpriser, klimatkrisen, samt en fortsatt återhämtning från pandemin är bara några exempel. En långsiktig lösning på många av dessa utmaningar, menar von der Leyen, ligger i ett enat Europa, där mål som en grön eller en digital omställning kan nås om lösningar hittas inom Europas gränser:

” It’s the simple idea that Europe’s greatest strength lies in each and every one of us”.

Med rätt kunskap på rätt plats tar man dessutom ett steg mot att minska det nu rekordhöga kompetensgap som finns på Europas arbetsmarknad. Det krävs även en satsning på högre utbildning och livslångt lärande för att stå emot kriser och arbetsmarknadens allt ökande kompetenskrav som ställs på Europas studenter och arbetstagare.

I Ukraina ska EU finansiera återuppbyggnaden av skolor förstörda av kriget, samt öppna upp EU:s inre marknad för bland annat ukrainska innovationsföretag. Dessutom planeras åtgärder för att uppmuntra utomeuropeiska aktörer att etablera sina företag i Europa, vilket kan vara intressant för Brysselkontoret att bevaka utvecklingen av eftersom flera av våra regioner har uttryckt intresse av att locka till sig fler utländska företagsetableringar. Utanför EU ska utbildningar och kompetensbevis bli lättare att värdera i ett gemensamt system som gäller för alla inom EU:s gränser. Dessa åtgärder som von der Leyen belyste i sitt tal görs inom ramen för 2023 års tema av kunskap och kompetens, med argumenten att det ska vara enkelt och värdefullt att utbilda och etablera sig i EU, allt för att samla färdigheter till ett enat Europa.

Ett tema med kunskap och kompetens blir även en naturlig fortsättning på pågående års tema som är och har varit Europaåret för ungdomar. Under året har utbildning men även ungas del på arbetsmarknaden varit frågor för diskussion och debatt, men likväl har ungas perspektiv och delaktighet genomsyrat EU:s arbete på evenemang som till exempel under forskning-och innovationsdagarna, samt under kommande europeiska veckan för regioner och städer. Unga personer fick dessutom, under våren 2022, delta på konferensen för Europas framtid. Vi kan därmed anta att 2023 års tema kommer synas på flera evenemang under året vilket minst sagt kan vara intressant för aktörer som arbetar med kompetensförsörjning i Småland-Blekinge-Halland att redan nu se över. För regioner som arbetar med matchning av kompetenser med arbetsmarknadens behov eller som arbetar med utveckling av vidareutbildning av vuxna kan det vara värt att tillsammans med EU lägga extra energi på kunskap och kompetens år 2023 och ta del av de möjligheter som kommer erbjudas.