55% minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030!

EU-parlamentet ville gå längre, Rådet ville ha en längre nivå. Till slut nåddes i natt en uppgörelse om utsläppsnivåerna för växthusgaser framöverinom. Nu återstår själva arbetet, och det kommer påverka oss alla, både på ett samhällsmässigt och ett personligt plan! Först ska utsläppen halveras på mindre än nio år, och därefter utraderas på 20.

Uppgörelsen skickar viktiga signaler till klimattoppmötet som inleds imorgon med USA som värd. Dessutom ger det EU-kommissionen möjlighet att ta fram ett lagpaket, Fit for 55, för att nå i EU:s gröna ambitioner. Här kan du läsa mer.  EU och dess medlemsstater åtar sig i en rättslig akt att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55% till 2030 i jämförelse med 1990-års nivåer. Visserligen hade EU-parlamentet, i enlighet med starka signaler från vetenskap, gärna sett ännu högre ambitioner. Olika syn på klimatfrågan och rådande Corona-relaterade ekonomiska svårigheter, gjorde dock att EU:s medlemsstater bromsade.

Knappt 53% i realiteten, men…

Eftersom planerna för de minskade utsläppen uppgår till knappt 53% (brutto), kom de två beslutande EU-institutionerna överens om att

  • sätta ett tak för utsläppen från markanvändning så som jord- och skogsbruk
  • EU-kommissionen ska överväga att öka användningen av kolsänkor för att nå 57 procents minskning (dock inte lagstadgat)
  • tillsätta ett självständigt europeiskt vetenskapligt rådgivande kommitté med uppgift att ge råd om EU:s existerande och planerade mål, åtgärder och kommande ”budgetar för utsläpp av växthusgaser för att nå klimatneutralitet
  • målet för 2040 ska presenteras 2023 och grundas på information från ovannämnda budget för växthusgasutsläpp om hur mycket utsläpp som kan medges till 2050 för att inte bryta mot Parisavtalet. Under denna period ska kalkylen även separera effekterna av utsläpp och kolsänkor.

Klimatneutralitet 2050

Överenskommelsen bekräftade även ambitionen att sträva efter ”negativa utsläpp” till 2050. Däremot kommer denna ambition inte att lagfästas för varje enskilt land, utan för EU som helhet.

Bildkälla: EU-parlamentet

 

Vi höjde ambitionen för 2030-målen till nästan 57% (tidigare 40%), vi fick en budget för utsläpp av växthusgaser och en rådgivande kommitté. Vi ville nå längre, men detta är ett bra första steg mot klimatneutralitet, säger Jytte Guteland, svensk EU-parlamentariker (S) och tillika parlamentets chefsförhandlare.