AAL ANORDNAR INFORMATIONSDAG OM DEN NYA UTLYSNINGEN

Den 16-17 april anordnar The Ambient Assistent Living Asssociation (AAL) en informationsdag om den nya utlysningen. Temat för utlysningen är ”Care for the Future” som är en del av AAL Joint Programme. Programmet syftar till att höja livskvaliteten bland den äldre befolkningen med hjälp av satsningar på information och kommunikationsteknik (IKT).

Den nya utlysningen för 2014 syftar till att finansiera utvecklingen av IKT-basererade lösningar som möjliggör och främjar en hållbar äldreomsorg. Fokus riktas på att säkerställa patientsäkerhet inom äldreomsorgen och öppna upp möjligheter för nya teknologiska instrument och nya aktörer att komma in på marknaden.

Utlysningen kommer att lanseras 28 mars 2014.

Klicka här för anmälan.

Klicka här för program.

Läs mer