Adjö till våra praktikanter

Frida Berg och Fatmir Mikullovci kom som planerat till Bryssel för sin praktik i månadsskiftet januari – februari. Allt gick som på räls tack vare deras stora engagemang, tills Coronakrisen slog till i mitten av januari. Bryssel stängde ned helt och hållet och Frida och Fatmir skickades hem till Sverige. Just då såg det kanske mörkt ut, men med facit i hand kan vi säga att båda två hanterat situationen fantastiskt! På distans har de jobbat på med liv och lust och kastat sig in i det ena ämnet efter det andra – med mycket goda resultat! Genom att Region Blekinge och Region Kronoberg lät Frida respektive Fatmir arbeta från dem, kunde de båda komplettera sin praktik med erfarenheter från hur våra ägares arbete bedrivs.

Ett STORT tack till Frida och Fatmir för er fina insats – vi kommer sakna er!

/Linda, Adam och Sven

Nedan finner ni ett par rader från Frida & Fatmir.

Frida

Trots att praktiken inte blev som förväntad till viss del på grund av Coronakrisen, fick jag under den tid jag spenderade på plats i Bryssel uppleva och lära mig flera olika saker. Att vara med och delta på seminarier, se hur diskussioner mellan olika kommissionärer fördes och hur arbetet kring särskilda EU-frågor går till var något jag fann mycket intressant.

Jag har under min praktiktid arbetat mycket med hållbarhetsfrågor och EU:s nya tillväxtstrategi – mot en grön omställning, vilket givit mig nya värdefulla kunskaper om miljöfrågor, men även bidragit till att jag har fått ett ökat intresse för dessa frågor. Det har lett till att jag även kan tänka mig arbeta med liknande frågor i kommande arbeten.

Utöver detta har jag lärt mig mer om EU och hur arbetet inom unionen bedrivs samt hur beslut påverkar, men också skapar möjligheter för både medlemsländer och regioner. Ett av mina största intressen är att analysera politiska frågor och områden. Jag har under min praktik fått utveckla mina kunskaper inom analys, genom olika arbetsmetoder, vilket har varit mycket givande. Inför kommande yrken tar jag med mig många erfarenheter från min praktik på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor, både personliga och arbetsrelaterade. Med detta vill jag rikta ett stort tack till Sven, Adam och Linda för stöd och förtroende under tiden jag har spenderat hos er!

Fatmir

Den 24 januari kastade jag mig in i “Bryssel-bubblan” och blev snabbt imponerad av det arbete som bedrivs bland våra regionkontor. Lika snabbt fick jag nya lärdomar – allt från värdefulla tips kring hur man nätverkar (tack Sven!) till hur struktur- och investeringsfonderna kan användas på regional nivå. Digitalisering, cirkulär ekonomi och hälsa- och sjukvård är bara några exempel på områden jag har fått tackla under min tid på Brysselkontoret. Arbetet har varit varierande, välstrukturerat och stimulerande, vilket också öppnat upp mina ögon för “det regionala perspektivet”. Även när en pandemi slog ner hårt på världen, stannade inte arbetet upp, tvärtemot anpassades arbetet snabbt och lärdomarna fortsatte. 

Min tid på Brysselkontoret har även varit givande på ett personligt plan. Jag är väldigt tacksam för de personer jag har fått lära känna längs med vägen – allt från Daniel i receptionen till alla andra fantastiska praktikanter. Bryssel har, trots den korta tid vi fick där, verkligen visat sin charm och bidragit till minnen och lärdomar jag kommer ha med mig livet ut. 

Sist men inte minst, ett stort(!) tack till Linda, Sven och Adam som tålmodigt och pedagogiskt väglett mig och min kollega Frida genom EU-djungeln.  

 

 

Jag hoppas att ni läsare blev lika glada varje gång ni fick vårt veckobrev som vi blev av att skicka det till er. 

Stort tack och på återseende,

Fatmir & Frida