Är du nästa praktikant på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor?

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2019 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.

   

 

Den sökande har med fördel anknytning till regionen och är i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Vi söker dig med god analytisk förmåga som trivs med varierande arbetsuppgifter: event-management, omvärldsbevakning, rapportskrivning, presentationer och kommunikation med våra medlemmar och europeiska institutioner. 

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är stort. Brysselkontoret bidrar gärna med tips.

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Linda Reinholdsson, linda.reinholdsson@sbhss.eu, senast den 31 mars.

För att veta mer om Småland Blekinge Halland South Sweden tipsar vi om våra artiklar på hemsidan och nyheter som vi publicerar på kontorets Linkedin. För mer information går det bra att höra av sig till Linda Reinholdsson på telefon +32-(0)492-45 48 92. Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande praktikanter, Mikaela Karlsson och Evelina Johansson. OBS. Medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs.

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor startades hösten 2009 av huvudmännen Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län samt Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Regionförbunden är politiskt styrda organisationer som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i länen. De är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I Brysselsamarbetet deltar också lärosätena Linnéuniversitetet och Jönköping University. Sedan 2014 deltar länens landsting och sedan 2017 även Region Halland. 

Kontoret är strategiskt placerat i Nordic House tillsammans med ett flertal andra svenska regioner, stora svenska företag och organisationer till exempel Vinnova och det svenska konsulatet. De främsta uppgifterna för Brysselkontorets tre anställda är att bevaka viktiga frågor för regionens utveckling och att marknadsföra regionerna i Bryssel. Det handlar också om kontaktskapande och att överföra kunskaper till hemmaregionen.