Aktörer från våra län beviljades att bli en europeisk innovationshubb

Förra veckan beviljades flera av våra medlemmar i Småland-Blekinge-Halland att bli del av den nya internationella EU-satsningen på digitala innovationshubbar bland annat genom sitt nationella samarbete inom Health Data Sweden (HDS) som tillsammans har ansökt och blivit 1 av de 141 digitala innovationshubbar i Europa. Blue Science Park i Blekinge, Leap for Life i Halland, Region Halland, Linnéuniversitetet och eHealth Arena i Region Kalmar län är de medlemmar i HDS från våra regioner och lärosäten. Health Data Sweden är den enda hubben av de fyra från Sverige som har specifik inriktning mot hälsa, och består av regioner, universitet, forskningsinstitut och innovationsmiljöer. En av de andra hubbarna som beviljades var det sydsvenska samarbetet DigIT där bland annat Linnéuniversitetet ingår tillsammans med den regionala förankringen i Kronoberg, Blekinge och Skåne.  

Region Halland, Region Kalmar län och Blekinge har gjort stora ansatser för utveckling av e-hälsa och hälsodata, vilket deras delaktighet i en europeisk digital innovationshubb visar prov på. Nya möjligheter på en europeisk nivå öppnas nu upp för hubbarna, vilket kan resultera i en positiv utveckling för hälso- och sjukvården, kompetensförsörjningen och näringslivet bland deltagande regioner. De digitala innovationshubbarna är en del av EU:s programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) som pågår under 2021–2027 med syftet att stödja den inre marknaden, invånare och offentlig sektor genom att bygga kapacitet inom EU med fokus på att underlätta användningen av digital teknik och få ut forskningsresultat till marknaden och för att lättare nå de mål som satts upp med EU:s digitala strategi för den digitala omställningen av Europa. 

En digital hubb är ett nav som ska samla och tillhandahålla teknisk expertis, testmiljöer och nya arbetssätt för att hjälpa offentliga sektorer och företag att utveckla service, processer och produkter med digital teknologi. Några av fördelarna med digitala innovationshubbar är framför allt tillförseln av spetsforskning, nätverkande och spridning av både tjänster och kompetenser till invånarna, näringslivet och den offentliga sektorn. 

De digitala innovationshubbarna är ett av de exemplen där EU ger ramen för utvecklingen av ett område (vid det här tillfället utvecklingen av digitaliseringen) där det är upp till gräsrotsnivåerna (i det här fallet lärosäten och regioners aktörer) att ta fram lösningar genom att sätta ihop en laguppställning med olika kompletterande kompetenser. Genom att våra regioners och lärosätes aktörer gick ihop med fler aktörer i både det nationella samarbetet HDS och det sydsvenska samarbetet i DigIT ökade de inte bara chanserna för att bli utvalda genom att gå ihop och samarbeta i stället för att konkurrera, utan det breddade samarbetet över regiongränser och sektorsgränser bidrar även till en bredare sammansättning av olika kompetenser, erfarenheter och spridning av dessa.   

Här kan du läsa mer om Europeiska digitala innovations hubbar