Allt om Missions – infodagar

Missions är EU-kommissionens arbetsmetod för att finna konkreta lösningar på stora horisontella utmaningar så som klimatanpassning, besegra cancer, återställa hav och sjöar, klimatneutrala smarta städer och friska marker. Genom att sätta forskning och innovation i en roll där man kopplar ihop sig med nya former av samarbeten, politisk styrning och engagerade medborgare ska insatserna ha gett resultat till 2030. Arbetssättet liknar den svenska noll-visionen i trafiken, d v s att man har ett övergripande mål, men att det är upp till samhällets aktörer föreslå hur man kan nå målet. Insatserna finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Här kan du läsa mer om Missions.

18-19 januari anordnar EU-kommissionen en digital informationsdag kring utlysningarna.

EU MISSIONS INFO-DAYS

On 18 and 19 January 2022, the European Commission will host virtual information days dedicated to the Horizon Europe Missions. All five missions will be discussed over the two days, covering specific information on the new Missions’ Work Programme calls, funding opportunities and timelines.

The days will be divided as follows:

18 January

  • Restore our Ocean and Water by 2030 Mission
  • Cancer Mission

19 January

  • Adaptation to Climate Change Mission
  • 100 Climate-Neutral & Smart Cities by 2030 Mission
  • A Soil Deal for Europe Mission.

Find more information hereLearn more about the five Missions and ERRIN’s work towards them so far on this page.