SBHSS i Almedalen 2023 – framtidens sammanhållningspolitik

Som en del av SBHSS styrgruppsuppdrag att verka för en ökad dialog kring sammanhållningspolitikens betydelse för det regionala utvecklingskapitalet, anordnar SBHSS ett lunchseminarium 28 juni i Almedalen 12:00-13:30.

Sammanhållningens strukturfonder och deras betydelse

Sammanhållningspolitiken och dess strukturfonder utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är en avgörande framgångsfaktor för att skapa hållbar regional utveckling enligt regionernas uppdrag och enligt den nationella strategin. Sammanhållningspolitiken skapar potential för att bidra till uppsatta mål kring grön och digital omställning i Europa och möjliggör att regional nivå kan dra nytta av de resurser EU erbjuder.

SBHSS seminarium

Just nu pågår diskussioner på EU-arenan kring vägval och EU:s långtidsbudget. Diskussionerna är avgörande för sammanhållningspolitiken framöver och sätter ramarna för svenska regioners utvecklingsarbete. Vilken position intar Sverige i dessa pågående diskussioner, hur finansieras regionernas utvecklingsarbete om medlen från sammanhållningspolitiken minskar och hur säkerställer vi att regionernas röst beaktas?

SBHSS lunchseminarium syftar till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att vår gemensamma röst kan bli hörd innan förslagen utformas. För detta behövs en vision om hur vi vill utforma framtidens regionala utveckling i Sverige och därmed skapa möjlighet att planera på längre sikt. Kom och lyssna till ledande politiker och tjänstepersoner från regional, nationell och europeisk nivå samt generaldirektörer från svenska myndigheter som samtalar kring sammanhållningspolitiken under ett lunchseminarium i Almedalen den 28 juni 12.00 – 13.30. Bland annat kommer Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande Region Jönköpings län, att delta och betonar vikten av att bidra till ett hållbart EU och att dra nytta av de resurser som EU erbjuder.

 

–  ”EU:s mål kring grön och digital omställning ökar potentialen för ett konkurrenskraftigt Jönköpings län. Genom EU:s strukturfonder möjliggörs regionala satsningar på exempelvis innovation, digitalisering, kompetensförsörjning och grön omställning. Vi vill tillsammans med lokal, regional, nationell och europeisk nivå värna om strukturfonderna som en viktig del av EU:s sammanhållning.”

 

Rachel De Basso

Nedan kan ni se agendan för lunchseminariet och vilka talare som kommer delta för att diskutera dagens sammanhållningspolitik, dess roll för regional utveckling och hur framtiden kan komma att se ut! Det avslutas även med ett panelsamtal där publiken får möjlighet att ställa frågor och ge inspel. Ni hittar även en karta över Almedalen och plats för lunchseminariet nedan!

 

Karta över Almedalen och var lunchseminariet äger rum.

Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Linnéuniversitetet. Syftet med Småland-Blekinge-Hallands samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen.