Arbetsprogrammet under Bulgariens ordförandeskap

Sedan den första januari i år innehar Bulgarien ordförandeskapet för Europeiska unionens råd och spelar en viktig roll för arbetet i rådet de kommande sex månaderna. Nu har arbetsprogram med prioriteringar publicerats. Stora frågor rörande Europas framtid såsom EU:s flerårsbudget efter 2020 framtida sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken står på agendan och är givetvis av stort intresse för Småland-Blekinge-Halland. Men det är också intressant att ungdomsfrågor och digitalisering ges prioritet. 

Bulgarien kommer att arbeta utifrån fyra huvudprioriteringar som är tänkt ska genomsyra allt arbete:

·         Framtiden för Europa och Europas ungdomar

·         En framtid för västra Balkan i EU,

·         Säkerhet och stabilitet i ett starkt och enat Europa,

·         Digital ekonomi med framtidens jobb.

Arbetet fortsätter

De fyra prioriteringarna löper mycket i linje med Estlands prioriteringar, med undantag av sitt fokus på västra Balkan, vilket beror på Bulgariens geografiska läge. Bulgarien fortsätter arbetet för ett säkert Europa med en stark digital utveckling, även om man benämner ungas roll i EU:s framtida utveckling. Man går så långt och säger att alla de frågor som Bulgarien kommer lyfta, kommer ha ett prioriterat fokus på ungdomar.  

Bulgarien vill främja debatten vad gäller både långtidsbudgeten och sammanhållningspolitiken efter 2020. Kommissionen planerar att presentera förslag till långtidsbudgeten någon gång i maj och Bulgarien kommer att anordna en högnivåkonferens om sammanhållningspolitiken den 8 juni. De vill själva se en fortsatt stark sammanhållningspolitik. Det kan dock bli intressant att se om Bulgarien kommer kunna diskutera sammanhållningspolitiken som ett eget policyområde, givet de samråd kopplat till flerårsbudgeten som EU-kommissionen nyligen publicerade med sista svarsdag 8 mars 2018. Det handlar om en rad olika samråd som snarare adresserar breda politiska utmaningar än tematiska policyområden. Där benämns inte sammanhållningspolitiken, utan man talar snarare om regional utveckling och området återfinns inom flera av samråden.

Framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken är också av stor vikt. Bulgarien vill visa stöd för att behålla de delar inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) som visat sig fungera. Och även med Storbritanniens utträde ur unionen vill Bulgarien se att finansieringen till CAP inte ska påverkas avsevärt. Man kommer anordna en konferens om Food 2030 den 14 – 15 juni 2018 i Plovdiv, Bulgarien. Konferensen är tänkt som en plattform för att diskutera vilken roll forskning och innovation har för framtidens livsmedel och resurser. Mer information hittar ni i vår tidigare artikel.

Extra intressant är att Bulgariens högsta prioritering inom området utbildning kommer att ligga på Erasmus+. Som vi tidigare nämnt i några av våra artiklar har nya generationens Erasmusprogram en position som troligtvis inte innebär en minskning av dess budget. Erasmus+ utgör det största ungdomsorienterade EU-programmet och erbjuder således flest möjligheter för våra lärosäten, regioner och kommuner att genomföra projekt på hemmaplan. Vid framtida förhandlingar om långtidsbudgeten ska stödet till Erasmus+ att försvaras.

Sammanfattningsvis är det ur ett regionalt perspektiv viktigt med Bulgariens åtagande om att främja debatten för framtidens sammanhållningspolitik, flerårsbudgeten efter 2020, och framtidens gemensamma jordbrukspolitik (CAP).