Baltic Sea ports as drivers of the sustainable blue economy

Baltic Sea ports as drivers of the sustainable blue economy: Making the Green Deal a reality

Den 22 oktober, 10.00 – 12.00 anordnar de Brysselbaserade nätverken informal Baltic Sea Group (iBSG) och Conference of Peripheral Maritime Regions samt EU-parlamentets intergrupp SEARICA (Seas, Rivers, Islands and Coastal Regions) en konferens om hamnarnas betydelse för den blå ekonomin. Bakgrunden är hamnars betydelse för att binda samman regioner, skapa jobb och tillväxt samt att bidra till målet om CO2-neutralitet och således EU:s ”Gröna giv”. Byggt på detta har de potential till att bli vägen framåt för den blå ekonomin, hubbar för leverera ren energi, gröna transporter, cirkulär ekonomi och digital transformation. Östersjöns hamnar ligger i frontlinjen för omställningen och konferensen syftar till att fånga aktuella utvecklingar, framtida visioner och möjligheter att stödja regionernas arbete.

 

Konferensen sker via Teams