Besök från Region Halland under lantbruksprotester i Bryssel

I slutet av förra veckan kom politiker och tjänstepersoner från Region Hallands Hälso- och sjukvårdsutskott, samt tillväxtutskott i regionen till Bryssel. Syftet var att bättre förstå hur regionen påverkas, samt hur regionen kan påverka beslut och säkerställa att man kommer med i rätt typ av samarbeten.

På programmet stod bland annat möten med halländska Europaparlamentarikern Jörgen Warborn, den svenska ständiga representationen till EU, SKR, Svenskt Näringsliv samt EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet samt regional- och stadspolitik. Delegationen hann inte mycket mer än att hälsa gruppen välkommen till Bryssel förrän verkligheten gjorde sig påmind. Med anledning av ett extrainkallat toppmöte kring EU:s stöd till Ukraina, passade belgiska lantbrukare på att blockera EU-kvarteren i Bryssel med över tusen traktorer och skapa störningar i övriga delar av staden. På kontinentalt vis demonstrerade lantbrukarna med nötkreatur på gator, halmbål i parker och äggkastning på Europaparlamentet. Denna gång mer än vanligt. Smällare gick av på Place du Luxembourg, tutande traktorer satte koncentrationen på prov och tyvärr kan man nog konstatera att denna protest på så sätt försvårade arbetet för många människor under dessa dagar.

Brysselkontoret gjorde sitt yttersta för att anpassa besöksprogrammet till den pågående situationen och är säker på att gruppen inte bara fick med sig nya lärdomar hem om EU, utan även nya praktiska erfarenheter om hur den europeiska politiken kan ta sig i uttryck.

Här kan ni även ta del av Region Hallands artikel om besöket