Bidra till skapandet av ett dataområde för smarta samhällen

Under åren har EU-kommissionen arbetat för att göra data i Europa mer tillgänglig för alla, exempel på detta är öppna data-direktivet (2019), EU:s strategi för data (2020) och nu senast dataakten (2023). Att tillgängliggöra mer data och skapa ett gemensamt europeiskt dataområde (data space) menar kommissionen bland annat kommer leda till bättre strategier för att uppnå målen i den europeiska gröna given och en minskning i människans koldioxid- och miljöavtryck.

Att använda sig av ett gemensamt dataområde för att bidra till att målen i den gröna given och de globala hållbarhetsmålen uppnås, är något som det EU-finansierade initiativet Data Space for Smart and Sustainable Cities and Communities (DS4SSCC) gör. Nyligen startade DS4SSCC den andra fasen av projektet och påbörjade implementeringen av ett dataområde för smarta samhällen. Som en del av initiativets implementeringsfas uppmuntras nu lokala myndigheter och deras ekosystem att föreslå pilotprojekt som kan inkluderas. Det borde vara av intresse för regionerna i Småland-Blekinge-Halland att ansöka för att bli ett pilotprojekt, med hänsyn till det intresse som visats för öppna och delade data, samt för den expertis som regionerna skulle kunna bidra med i området. Att flera av regionerna inom SBHSS har arbetat flitigt med olika satsningar kring data kan vara en stor fördel för att bli ett av pilotprojekten kring data för smarta städer och samhällen. Utöver det kan det både vara lärorikt och bidra till nya möjligheter för SBHSS regioner, samt inspirerande för andra europeiska aktörer att få samarbeta med våra regioner.

Totalt kommer 10–12 pilotprojekt att väljas ut och dela på en budget motsvarande €15 miljoner. För att säkerställa att de valda projekten blir lyckade kommer de erbjudas omfattande stöd, inklusive ett expertdrivet mentorskap och utbildningsprogram. Utlysningen öppnar den 17 januari 2024 och kommer att presenteras på Open & Agile Smart Cities Conference i Rotterdam.

Om ni är intresserade av denna möjlighet finns det också möjlighet att delta ett digitalt informationsmöte den 15 november kl.13.00-15.00. Mer information om detta kommer att ges till oss ERRIN-medlemmar framöver. Om ni har frågor, tveka inte att höra av er till rodolphe.doite@errin.eu och flagga för intresse till EU-handläggare Sandra Jansson.

Här hittar ni mer info om och länk till informationsmötet

Ni kan hitta hela pressmeddelandet om projektutlysningen här