Biodrivmedel får förlängt statsstödsundantag ytterligare ett år

EU-kommissionen har nu gett klartecken till förlängt undantag för Sverige att undanta flytande biodrivmedel, såsom bioetanol och biodiesel, till 31 dec 2022. Undantaget har förlängts flera gånger tidigare, senast oktober 2020, och är resultatet av gott påverkansarbete från bland annat våra medlemmar som agerat via Regionsamverkan syd. Det är nämligen ingen en självklarhet att Sverige ska få dessa undantag. Riktningen i EU: policy är att dessa ska fasas ut och begränsas, vilket även avspeglar sig i lagstiftning. Ett av de största policyärendena de kommande åren är EU:s stora paket fit-for-55 där man ser över EU:s klimat- och energilagstiftning och vilka skärpningar som behövs göras för att nå EU:s mål om minskade CO2-utsläpp med 55 procent till år 2030. I juli 2021 presenterade EU-kommissionen en rad av dessa lagsförslag, som nu ska analyseras och förhandlas av Rådet (medlemsstaterna) och Europaparlamentet. I och med att biodrivmedel är ifrågasatta och det finns anledning engagera sig i utveckling och förhandling av dessa lagförslag. Kontakta Linda för mer information.