”Blåkort” ska attrahera kvalificerad arbetskraft

EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag för en reformering av blåkortsdirektivet. Blåkortsdirektivet behandlar villkoren för tredjelandsmedborgare med en högkvalificerad anställning i ett EU-land. I nuläget är det endast en begränsad del av högutbildade migranter som väljer ett EU-land som sin arbetsplats. Enligt det nya förslaget ska direktivet ersätta parallella nationella system, vilket ska förenkla ansökningsprocessen och öka synligheten för att möjligheten finns. 
 
Precis som i direktivet för studenter och forskare från tredje land, ska reformeringen göra det lättare för migranterna att röra sig inom EU under anställningstiden och öka möjligheterna för de anställda att ta med sina familjemedlemmar. Dessutom föreslås det att även högutbildade som beviljats internationellt skydd ska kunna ansöka om ”blåkort”, samt att minimilängden för anställning sänks från 12 till sex månader. Alla förändringar syftar till att göra det mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft att välja Europa som sin destination, vilket i sin tur ska stärka Europas konkurrenskraft och öka tillväxten.