Blekinge, Kalmar och Kronoberg lobbar för Östersjösamarbete

I veckan fick EU:s institutioner brev där nödvändigheten av att Södra Östersjöprogrammet blir kvar i programperioden 2021–27 lyftes. Avsändarna var Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg tillsammans med övriga 10 regioner från Danmark, Litauen, Polen, och Tyskland som ingår i Södra Östersjö-geografin. Positionspappret som är en reaktion mot EU-kommissionens orienteringspapper om gränsöverskridande samarbete i Östersjön tar även upp fördelarna och resultaten från nuvarande och tidigare programperioder.  

Inspelet följer på ägarnas tidigare arbete och syftar till att kunskapen om frågan ska vara så stor som möjligt när beslut om EU:s nästa långtidsbudget fattas och upplägget för Interreg-programmet fastställs.

Positionspappret har gått till en rad beslutsfattare och experter (politiker och tjänstepersoner) inom EU-kommissionen, EU-parlamentet och Regionkommittén, men kommer spridas till ännu fler som arbetar med frågan direkt eller indirekt.

 

Läs positionspappret här

Kontakta Johan Lundbäck, johan.lundback@regionkalmar.se för mer information!