Borgmästaravtalet går ännu längre?

Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors, CoM) är ett avtal för de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Hittills har 6477 regioner och kommuner undertecknat avtalet. I Småland och Blekinge har 13 kommuner undertecknat avtalet. Läs mer om Borgmästaravtalet längst ned.

Mot bakgrund av att EU i oktober 2014 åtog sig ett nytt mål: Att minska CO2-utsläppen med 40 % fram till år 2030 ställs nu frågan till kommuner och regioner i medlemsstaterna om de vill gå ännu längre. Borgmästaravtalets sekretariat har utformat en undersökning som pågår fram till den 23 september 2015 för återkoppling från kommuner och regioner runt om i EU. För att komma till undersökningen klicka här. Undersökningen kommer att bidra till regionkommitténs yttrande om borgmästaravtalet samt EU-kommissionens policy gällande avtalet.  Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en rapport som offentliggörs i oktober 2015.

Borgmästaravtalet lanserades av kommission år 2008 i syfte att stödja de kommuner och regioner som vill ställa om till ett mer hållbart samhälle, genom att minska koldioxidutsläpp och bli mer energi- och resurseffektiva. Kommunerna som väljer att ansluta sig till Borgmästaravtalet får hjälp och stöd med att på ett strategiskt sätt planera och följa upp energi- och klimatarbetet.

Som avtalspartner kan kommunen göra energibesparingar men även uppnå resultat som exempelvis, en sundare miljö och livskvalitet, förbättrad konkurrenskraft och ett större energioberoende. Genom underteckna borgmästaravtalet sätter man även sin kommun på kartan och öppnar upp kommunen för samarbete med andra avtalspartner inom EU.

För att hjälpa kommuner och regioner att lyckas nå upp till sina åtaganden finns det inom avtalet nationella och regionala samordnare som ger avtalsparter finansiellt och tekniskt stöd. I Sverige fungerar Klimatkommunerna som ett stöd för svenska kommuners arbete med borgmästarvalet. 

Läs mer om hur er kommun kan ansluta sig till borgmästaravtalet här.