Bredbandsdagarna – en framtidsspaning

I början av december var det de årliga bredbandsdagarna som Småland-Blekinge-Hallands brysselkontor bevakade. Några av de stora frågorna under dagen, som både paneldeltagare och publik tog upp som prioriteringar var 5G och cybersäkerhet. Det var även en stor efterfrågan av deltagare att EU bör påskynda arbetet av utbyggnaden av 5G-nätet då de kan skapa nya möjligheter, inte minst för medlemsstater och mindre aktörer som regioner.

Vad kan vi förvänta oss av 5G?

Med ny 5G-teknik kan vi förväntas oss nya tjänster som vi inte ens kan föreställa oss. Själva tekniken jämfört med 4G kommer kunna göra att fler tjänster möjliggöras, inte allra minst inom sjukvård och transport, vilket kan komma ge nya möjligheter för Småland-Blekinge-Halland. De användningsområden som kommer att slå igenom mest har nog inte ens uppfunnits än. Det finns många möjligheter med 5G. Inom en snar framtid kommer allt bli mer uppkopplat, det kan vara allt från jordbruk, vardagliga konsumentprodukter som cyklar och kläder, till att vi kommer att dela med oss av våra egna data på ett nytt sätt (som t.ex. hälsostatistik).  Tekniken kommer ge nya möjligheter att jobba på distans och bedriva verksamheter som tidigare varit i behov av fysiska personer, exempelvis gruv- och skogsindustrin. 5G kommer helt enkelt att ge oss nya förutsättningar och möjligheter för företagande, viktiga samhällsfunktioner och för det vi gör på vår fritid. Det finns många förhoppningar på 5G, att det skall lösa stora frågor som bredband till glesbygd, telemedicin i avlägsna delar av landet med uppkopplade patienter, självstyrande bilar som reducerar antalet olyckor. Från detta till självreglerande ventilationssystem baserat på närvaro och smartare belysning inom- och utomhus. Allt detta samtidigt som det gynnar en grön agenda, något kommissionen ser positivt på.

Kritik mot 5G näten:  

Vad både paneldeltagare och övriga konferensdeltagare tog upp som kritik och förslag till var huvudsakligen två aspekter. Den första var cybersäkerheten kring 5G. 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. Miljardtals uppkopplade föremål och system berörs i kritiska sektorer såsom industrins styrsystem, energi, transport, bankverksamhet och hälso- och sjukvård innehåller känslig information. Därför är det mycket viktigt att se till att 5G-näten är säkra och motståndskraftiga. EU:s medlemsländerna, EU-kommissionen och Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå sammanställde en rapport om EU:s samordnade riskbedömning av cybersäkerheten i 5G-nät. Detta är en prioriterad fråga då kommissionen i mars 2019 antog en rekommendation för att säkerställa en hög cybersäkerhet i 5G näten över hela EU. I rapporten fastställs ett antal viktiga säkerhetsutmaningar som sannolikt kommer att uppstå eller bli mer framträdande i 5G-nät jämfört med de befintliga näten. De största säkerhetsutmaningarna hänger främst ihop med:

  • viktiga innovationer inom 5G-tekniken – som även kommer att medföra flera specifika säkerhetsförbättringar, i synnerhet programvarans viktiga roll och det stora utbudet tjänster och tillämpningar som tekniken möjliggör.
  • leverantörernas roll när det gäller att bygga ut och driva 5G-nät och graden av beroende av enskilda leverantörer.

Den andra kritiken från paneldeltagarna och övriga konferensdeltagare var att implementeringen av 5G inte sker snabbt nog. Om EU ska fortsätta vara en viktig aktör på världsarenan behövs 5G nätet för innovationsskapande och konkurrenskraft, främst för att kunna konkurrera mot USA och Kina. Det är avgörande för ny forskning att få tillgång till data för skapa nya innovation, och 5G kommer ge tillgång till mer data än något tidigare nätverk. Många aktörer anser därför att det är av största vikt att EU lägger fram en gemensam strategi i hur investeringar gällande den nya tekniken bör ske för att skapa goda förutsättningar för EU.

Finansieringsmöjligheter: 

Vad som inte nämndes under dagarna var framtida finansieringsmöjligheter. Men för den som är intresserad kan man se finansieringsmöjligheter inom både Horisont och Digital Europe.  I Horisont program kan vi se finansiering inom områden såsom hälsoinnovationer och cybersäkerhet (IT-säkerhet). Även inom Digital Europe kan vi se finansieringsmöjligheter inom cybersäkerhet och digital teknik som gynnar ekonomin och samhället t.ex. hälsa och sjukvård, transport, utbildning osv.

Det går att läsa hela programmet från Horisont här.

Det går att läsa hela programmet från Digital Europe här.