Broadband days och Broadband Awards

 

I Bryssel arrangeras regelbundet olika tematiska fokusdagar och veckor. Nu lanserar EU-kommissionen ytterligare ett, med fokus på digitala utvecklingen av Europa, nämligen Broadband Days. Evenemanget äger rum i Bryssel den 20-21 november och är en bra möjlighet att följa utvecklingen inom området och vara på plats när kommissionen lanserar sitt nya nätverk för kompetens inom bredband.

Sverige har en god position gällande bredband i EU, men utmaningar kvarstår fortfarande för både utbyggnad och användning. Med ett fullspäckat schema under två dagar erbjuder Broadband Days en möjlighet till inblick och kompetensutbyte för intresserade aktörer. Målet är att diskutera de utmaningarna som Europa står inför kopplat till ett utbrett bredbandsnätverk, i synnerhet för glesbygden och närliggande tätorter utanför städerna. Talarlistan är meriterad, då tre kommissionärer kommer att medverka under evenemanget. Det är Phil Hogan med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, Mariya Gabriel med ansvar för digitala ekonomin och det digitala samhället samt Margrethe Vestager med ansvar för konkurrensfrågor. Deras medverkande är en kraftfull signal som visar hur viktigt detta initiativ är för kommissionen. Kommissionärerna kommer tillsammans med andra högt uppsatta representanter att lansera sitt europeiska nätverk mellan enheterna för kompetensutveckling inom bredband. Det går att läsa mer detaljerat om programmet här. För att förbereda sig ännu bättre och dra största möjliga nytta av dagarna finns det en utarbetad guide för att lättare ansöka om finansiering av projekt relaterade till bredband.

Utmärkelser

 

I samband med Broadband Days kommer även vinnare i European Broadband Awards att presenteras. Ansökan sker senast 7 september 2017. Datumet ligger nära i tid, men evenemanget kan även fungera som inspiration för framtida ansökningar då Broadband Awards är ett årligt återkommande evenemang. Utmärkelsen är till för att typer av projekt oavsett storlek, plats eller använda verktyg. Tävlingens målgrupper är nationella, regionala och lokala myndigheter likväl som små till stora privatfinansierade projekt. Exempel på områden som projekt kan vinna i är bland annat: innovativa investeringsmodeller och företagsamhet, kostnadsreducering och gemensamma investeringar samt sammanhållning för glesbygden. En sådan utmärkelse skulle inte bara vara ett kvitto på ett framgångsrikt projekt utan även bredda antalet potentiella samarbetspartners eller andra typer av utbyten. Brysselkontoret kan här stötta med information och vi hjälper till att sammankoppla er med värdefulla kontakter och möten för att öka mervärdet i ert besök.

Project Development Week 2017

Evenemanget sammanfaller även med Project Development Week 2017, vilket innebär en möjlighet att ytterligare maximera ett eventuellt besök till Bryssel. Här är projektutveckling i fokus och veckan är en lysande möjlighet att utöka ditt nätverk, speciellt då många regioner kommer att vara representerade. Mer information om det evenemanget hittar ni här.