Brysselkontoret möter Europaparlamentariker

Idag träffade Brysselkontorets personal den svenska Europaparlamentarikern Karin Karlsbro (L). Mötet satte ljuset på våra regioners internationella arbete och utmaningar på hemmaplan. Våra ägares gröna kompetens kan bli intressant för Karlsbro som bland annat sitter i miljöutskottet.

 Bildresultat för karin karlsbro

Samarbetet mellan svenska regioner och den svenska nationella nivån i Bryssel är sedan länge väl fungerande. Vi har olika roller vid olika tidpunkter i beslutsprocessen och kompletterar varandra i arbetet för ”Sverige AB” som ofta används för att beskriva våra gemensamma svenska intressen. Samarbetet med våra svenska EU-parlamentariker är med några undantag inte lika väl utvecklat. Det har flera förklaringar, till exempel att många ledamöter arbetar med frågor som är svåra för svenska regioner att reagera på (till exempel handelsavtal med länder utanför Europa). Vad gäller handel kan dock våra regioners skogsnäring påverkas av potentiella handelsrestriktioner med till exempel brasilianska träprodukter – på gott och på ont. Karlsbro som även är ledamot i utskottet för internationell handel kan med andra ord bli viktigt.

För att utveckla samarbetet med Europaparlamentet tog vi på Brysselkontoret i somras kontakt med våra svenska nyvalda ledamöter direkt efter att de påbörjat sitt arbete. En kontinuerlig dialog är viktig. Den som inte gör sin röst hörd får finna sig i att förhålla sig till andras ståndpunkter. Regioner som är aktiva i Bryssel kan alltså ha varit med och tagit fram förslag som rådet (EU-institutionen för medlemsstater) och EU-parlamentet (EU-institutionen för medborgarna) senare beslutar om. När ett lagförslag väl ligger på bordet, är utrymmet för regioner att påverka betydligt mindre.

I och med att 16 av de 20 svenska ledamöterna är nya på posten, kan vi inte utgå från att de känner till hur svenska regionkontor i Bryssel arbetar och hur ett samarbete kan gynna båda parter. Förutom överläggningarna med Karlsbro, mötte Brysselkontoret redan i juli halländske Jörgen Warborn (M) och under hösten ser vi fram emot en rad intressant möten med fler svenska Europaparlamentariker!