Brysselkontoret som plattform

Vi skulle vilja lyfta tre besök och tillställningar som har ägt rum på Brysselkontoret under våren, som har visat prov på möjligheten till nätverkande, att skapa kontakter och interregionala samarbeten genom Småland Blekinge Halland South Sweden som en plattform.

De tre besöken gäller Gislaveds Kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar Län.

 

Gislaveds Kommun hade sedan tidigare stått i kontakt med två projektpartners ute i Europa: Jakobstadsregionen i Finland och Kommunen Wedemark i Tyskland, och ville fortsätta samarbetsprojektet på belgisk mark. Intentionen med samarbetet var att gemensamt söka extern finansiering från EU och de önskade därför träffa sina respektive Europakontor tillsammans. Genom att mötas med medarbetare från Småland Blekinge Halland South Sweden och West Finland kunde man tillvarata varandras kompetenser och tillsammans finslipa den avsiktsförklaring som hade formulerats. Det var alltså ett mycket givande besök för alla parter, och Småland Blekinge Halland South Sweden gläds naturligtvis åt att kunna spela en roll i interregionala relationer för våra regioner och kommuner.

 

 

Gislaveds Kommun på besök mellan den 21 och 22 februari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren anordnades ett mingel för Linnéuniversitetets alumni-nätverk. Både examinerade studenter och utländska gäststudenter på plats i Bryssel bjöds in till en trevlig soaré, den 8 mars, hos Småland Blekinge Halland South Sweden för att socialisera och nätverka. På mottagningen befann sig rekryteringskonsulten Ronald Wintzéus som var inbjuden att hålla ett inledande föredrag om nätverkande och rekrytering i Bryssel.
Kvällen kom att bli en succé som gynnade både Linnéuniversitetets alumni-nätverk som expanderade, och Småland Blekinge Halland South Sweden som etableras som en mötesplats där kontakter knyts och information utbyts. 

 

Alumni-event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sist, och närmast i tiden, är Regionförbundet i Kalmar Läns besök i Bryssel den 28 och 29 mars. De ville skapa sig en bild av de nätverk som finns i Bryssel kopplade till olika policyområden, och en bild av vad som är aktuellt på EU-nivå, både generellt och inom specifika områden. Utöver detta hade de önskan att möta Småland Blekinge Halland South Sweden för att planera det fortsatta arbetet och se över hur EU-perspektivet ännu mer skulle kunna integreras i verksamheten på hemmaplan. Förutom flera viktiga insikter om betydelsen med policyarbete i Bryssel, fick Regionförbundet i Kalmar Län chansen att visa sig på Brysselarenan samtidigt som de knöt nya kontakter med andra aktörer.

 

Kjeld B. Olesen talar om ERRIN inför Regionföbundet i Kalmar Län