Brysselkontorets side-event lockade stor publik

Under European Week of Regions and Cities (EWRC) var Brysselkontoret med och arrangerade side-eventet ”Regions and Cities for Youth” tillsammans med Venetos, Oslos och Vojvodinas (Novi Sad) Brysselkontor.  Zofia Makowska från regionförbundet Kalmar län deltog och presenterade projektet CASYPoT inför publiken som bestod av c:a 60 deltagare från över 15 europeiska länder.  Som arrangör av eventet har Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor skapat goda förutsättningar för våra medlemmar att arbeta med ungdomsrelaterade frågor på den europeiska arenan. 

 

Zofia Makowska, projektledare i ungdomsfrågor från regionförbundet Kalmar län, presenterade projektet CASYPoT. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbaserad hållbar strategisk ungdomspolitik inom samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB), samt att höja kapaciteten i kommunerna för att arbeta med internationella projekt. Övriga städer/regioner som presenterade goda exempel var Buskerud Fylkeskommune som diskuterade hur de arbetar med inkludering av unga i samhället. Veneto-regionens Brysselkontor presenterade europeiska nätverken (ENSA och European Youth Care Platform) tillsammans med representanter från Flanderns ungdomsdepartement. Dessutom berättade Novi Sad (Serbien) hur de lyckades bli Europas ungdomshuvudstad 2019, som första stad utanför EU, och vad de förväntar sig av nästa år. Staden Novi Sad, i regionen Vojvodina, har dessutom blivit tilldelad titeln Europas kulturhuvudstad 2021 (European Capital of Culture).

 

Jadranka Vukovic-Johnsson från EU-kommissionen (DG EAC) medverkade under eventet och presenterade hur regioner och städer kan nyttja EU:s verktygslåda (Erasmus/Solidaritetskåren) för projekt som syftar till att öka ungas deltagande och inflytande i samhället. Erasmusprogrammet beskrivs ofta som ett av EU:s mest framgångsrika program. Därför är det inte förvånande att kommissionen föreslår en dubbelt så stor budget i programperiod 2021 – 2027. Vilket i sin tur kan innebära fler möjligheter att driva projekt genom Erasmus för aktörer i Småland-Blekinge-Halland.

 

 

Som arrangör av eventet har Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor skapat goda förutsättningar för våra medlemmar att arbeta med ungdomsrelaterade frågor på den europeiska arenan. De övriga medarrangörerna arbetar aktivt med både policybevakning och nätverkande för projektspaning. Det finns en ambition från vissa Brysselkontor att fortsätta samverka med Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor kring ungdomsfrågor – frågorna om/hur/vad vi ska fortsätta arbetet kan våra medlemmar svara på. Men möjliga alternativ är att fokusera på ungdomars hälsa eller förutsättningar för unga att inkluderas på arbetsmarknaden.