Bryssels viktigaste dagar för innovationsprojekt

Nätverket European Regions Research and Innovation Network, (ERRIN), anordnar i november sitt årliga Brokerage event där syftet är att under ett antal dagar träffa potentiella partners och utveckla idéer kring projekt som berör tematiska ämnen, som exempelvis hälsa, vatten, energi och transport. Eventet pågår i fyra dagar och består av olika workshops där det varje dag är ett nytt tematiskt ämne som tas upp och diskuteras.

Fördelen med ERRINS Brokerage event är att här ges chansen att träffa precis rätt människor inom de tematiska områdena som ni är intresserade av för att fylla de behov ni är ute efter. Eventet bygger på möjligheten att knyta kontakter och träffa rätt aktörer, vilket gör det till en perfekt arena för er som vill driva exempelvis Horisont 2020-projekt på hemmaplan där innovation är en viktig utgångspunkt. Skulle ni hitta intressenter och potentiella samarbetspartners är det enkelt att informellt träffas under och efter eventet, utbyta ytterligare information och påbörja någonting tillsammans.

Redan nu behöver ni som är intresserade av att delta börja planera eftersom det sannolikt är svårt att få ut önskade resultat på den korta tid från dess att programmet för eventet väl släpps tills själva eventet i november. Vad som är värt att tänka över är; vad har vår organisation för mål, vilka kompetenser har vi och vilka saknar vi för att nå målet? Anledningen till behovet av tidiga förberedelser är att innovationsprogram som Horisont 2020 i princip fordrar att man är förberedd långt innan själva utlysningen offentliggörs.

I november 2014 samverkade en delegation från Kalmar län (Landstinget, Regionförbundet och Linnéuniversitetet) när de deltog Brokerage-veckan. Målet var att hitta inspiration från andras erfarenheter och få reda på hur andra sammanslutna aktörer arbetar tillsammans. I Kalmar läns fall låg fokus efter förberedelser på framförallt hälsofrågor, där E-hälsa stod i centrum. Här kan du läsa hela artikeln om besöket.

Anmälningsprocedur Brokerage event

Detaljerad information om Brokerage eventet, samt anmälan har ännu inte släppts, men ni kan gå in och läsa om eventet på ERRIN:s hemsida. Där står det än så länge enbart om 2014 års event, men då liknande ämnen troligen kommer finnas på agendan för det här årets Brokerage-vecka, går det redan nu att kolla upp samt börja planera inför vilka typer av seminarier ni vill går på och vilka tematiska områden ni är intresserade av. HÄR finns en direktlänk till ERRIN:s sida om eventet.

Kontakta gärna oss på Brysselkontoret så berättar vi mera!