CEF-utlysningar inom telekom/bredband

CEF lanserar utlysningar på telekomområdet. Specifikt är miljoner € 870 är öronmärkta för transeuropeiska digitala tjänster . Projekt kommer att bidra till skapandet av ett europeiskt ekosystem av driftskompatibla och sammankopplade digitala tjänster som upprätthåller den digitala inre marknaden

Syftet är att stärka en digital inre marknad för EU:s medborgare. Observera att utlysningarna även kan gälla för bredband och möjlig bredbandsutbyggnad!

Områden där man önskar projektansökningar är:

e-upphandling

e-hälsa

e-legitimering

ODR- en medlingstjänst för överklagande vid köp av vara eller produkt- en funktion motsvarande en konsumentsombudsman online

Dessa ansökningar skall vara kommissionen tillhanda i mars månad

Kortare deadlines har nedanstående utlysningar där kommissionen önskar svar redan i januari

eDelivery- hur e-dokument kan överföras säkert och med sökbarhet

eInvoicing- hur elektroniska fakturor kan överföras och utbytas

Public Open Data- värdeskapande aktiviteter med ursprung ur användande av offentliga data

Safer Internet for Children-säkrare miljöer för ungdomar online

Mer information om utlysningar CEF-TC-2015-1 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015