CEF – ny utlysning

Nyligen öppnade den andra ansökningsomgången inom CEF transport, vilket syftar till att främja uppdateringar och utbyggningar för att förbättra europeisk transportinfrastruktur.  Man kan ansöka om att ta del av den totala budgeten på 1,4 miljarder euro innan den 26 februari 2020.

Den 16 oktober lanserade 2019 års andra ansökningsomgång för projektstöd inom CEF, EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. CEF:s finansieringsinstrument för transport finns för att förverkliga den europeiska transportinfrastrukturen, vilket gör den till en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken (TEN-T). CEF:s utlysning syftar till att stödja investeringar i att bygga ny transportinfrastruktur i Europa samt att uppgradera befintlig. Bland de prioriterade åtgärderna i nuvarande utlysning återfinns:

 • Åtgärder mot flaskhalsar, ökning av interoperabiliteten och förbättring av gränsöverskridande sektioner, totalt 500 miljoner euro
 • ERTMS ombordsystem, totalt 50 miljoner euro
 • Säkra långsiktigt hållbara och effektiva transporter, totalt 20 miljoner euro
 • ITS (Intelligenta transportsystem och tjänster för vägnätet), totalt 20 miljoner euro
 • SESAR (Intelligenta system för luftfarten), totalt 20 miljoner euro
 • Optimering av integration och sammankoppling av transportnoder, totalt 110 miljoner euro
 • Motorways of the Sea, 30 miljoner euro
 • CEF – Sammanhållningsländer totalt 650 miljoner euro

Sista ansökningsdagen för finansiering till projektet är 26 februari 2020 och inför detta kommer en webbsänd informationsdag (7 november) att ge information om utlysningen.
För svenska aktörer med intresse för utlysningen gäller följande process:

 • Den 2 december 2019: Projekt-pm lämnas till CEF-sekretariatet vid Trafikverket i Sverige.
 • Den 20 januari 2020: Slutlig och komplett ansökan lämnas till CEF-sekretariatet vid Trafikverket.
 • Den 26 februari 2020: Sista ansökningsdag till INEA (kl. 17.00)

Projekt-pm och slutlig ansökan skickas till CEF-sekretariatet (CEF.sekretariatet@trafikverket.se) med kopia till Per Olof Lingwall (per-olof.lingwall@trafikverket.se)

För mer information om CEF-sekretariatet (trafikverket), läs här.

För mer information om utlysningen, läs här.

För mer information om webbsändningen, läs här.