CEF- utlysningar

Europeiska kommissionen presenterar nya utlysningar inom Connecting Europe Facility, CEF. Utlysningar gäller transportområdet.  

Utlysningar för CEF inom transportområdet är öppna. Av de anslagna medlen riktar sig 6,5 miljarder EUR till sammanhållningsländerna medan 1 miljard EUR (närmare bestämt 1090 miljoner EUR) är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer. 

ERTMS 200 miljoner euro

Ny teknologi och innovation 60 miljoner euro

Säker infrastruktur 15 miljoner euro

SESAR 515 miljoner euro

River information system 10 miljoner euro

ITS 70 miljoner euro

Motorways of the Sea (Mos) 130 miljoner euro

Urban nodes m.m. 50 miljoner euro

Utveckling av terminaler m.m. 40 miljoner euro

Totalt 1 090 miljoner euro

·         Motorways of the Sea (Mos): 130 miljoner EUR

·         ERTMS: 200 miljoner EUR

·         Ny teknik och innovationer: 60 miljoner EUR

·         Säker infrastruktur: 15 miljoner EUR

·         SESAR: 515 miljoner euro

·         RIS: 10 miljoner EUR

·         ITS: 70 miljoner EUR

·         Investeringar i noder inkl urbana noder: 50 miljoner EUR

·         Utveckling av gods- och logistikterminaler mm: 40 miljoner EUR

Deadline för ansökningar 11 januari. Trafikverket har mer information om dessa utlysningar.