Chans att bli en av EU:s Europeiska entreprenörsregioner

I Småland-Blekinge-Hallands finns en stark entreprenörskapsanda. Vi vill därför uppmärksamma om en möjlighet att ytterligare lyfta detta för omvärlden – European Entrepreneurial Region Award. Denna utmärkelse syftar till att uppmuntra entreprenörskap och småföretagande genom att belysa regioner som underlättar företagande för sina medborgare. Europeiska regionkommittén, som är arrangör, uppmanar regioner från Sverige att söka då ingen svensk region har ansökt på nio år. Ansökan till denna utmärkelse kommer enligt preliminär plan öppna i november.

Utmärkelsen delas alltså ut av regionkommittén och har sedan 2011 delats ut till 24 regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagsstrategier. Målet är att skapa ett nätverk av nyskapande regioner som aktivt försöker stärka sina ”entreprenörsekosystem”, skapa partnerskap och utbyta goda exempel.

Det finns inga pengar att vinna men många andra goda anledningar att söka. Att få utmärkelsen innebär att de strategier och projekt man arbetar med får ett erkännande och därmed synlighet på den europeiska arenan vilket hjälper till att nå ut till intressenter. Det kan även bidra till att ytterligare stärka befintliga entreprenörskapsekosystem.

Det utses upp till tre vinnare varje år och det är de mest trovärdiga, framåtblickande och lovande politiska strategierna som tilldelas utmärkelsen – oberoende av regionens storlek och tillgångar. Vinnarna utses av en jury som består av medlemmar från regionkommittén och andra europeiska institutioner och sociala partners. De utser kandidater utifrån kriterier uppdelade i fyra stycken huvudområden:

  Politisk vision och åtaganden

  Flernivåstyre, partnerskap och samarbete.

  Genomförande 

  Kommunikation

Mer detaljerad information om vilka specifika kriterier som finns inom varje område hittar man i detta dokument. Har man fler frågor angående kriterier eller ansökan kan man maila eer-cdr@cor.europa.eu. 2019 års omgång är redan i de senare stegen av processen, men ansökan för 2020 års utmärkelse beräknas öppna i november. Utöver detta uppskattas deadline för ansökningar vara runt mars/april 2019. Ingen svensk region har hittills vunnit denna utmärkelse vilket ger en god chans för Småland-Blekinge-Hallands regioner att ta täten och visa upp sin entreprenörsanda.