Den europeiska och regionala resultattavlan för innovation

Den 17 juni publicerades den europeiska och regionala resultattavlan för innovation som visar att Sverige är EU:s mest innovativa medlemsland. EU:s ledare är överens om att Europa måste fördjupa sin innovationsförmåga för att kunna konkurrera på de globala marknaderna och den regionala nivån har en viktig roll att spela.  Inom Sverige är det områdena Stockholm, Västsverige (Halland ingår), Östra Mellansverige och Sydsverige (Blekinge ingår) som kategoriseras till innovationsledare. Området Småland med öarna (Kronoberg, Kalmar län, Jönköping län) är i kategorin stark innovationsregion. 

Kommissionen uppger att två tredjedelar av EU:s ekonomiska tillväxt under de senaste årtiondena har drivits av innovation. Den europeiska och regionala resultattavlan för innovation ska hjälpa europeiska medlemsländer och regioner att bedöma framtida investeringar. Den regionala nivån har i och med smart specialisering fått en allt viktigare roll i europeisk FoI-policy och finansiering, inte bara inom strukturfonderna utan även i EU:s sektorsprogram. I förslaget till nästa programperiod (2021 – 2027) finns nya komponenter inom program som förstärker betydelsen av regioners samordnande roll i regionala innovationssystem, vilket kan komma till stor nytta för regioner som har mindre lärosäten (eller aktörer som inte har erfarenhet av Horisont).

Regionens roll i innovationssystem står även i fokus för SveRegs FoI-nätverket, de svenska regionkontorens nätverk för forsknings- och innovationsfrågor, vars analyser (kompendium: nya förutsättningar för regional utveckling) har fått stor uppmärksamhet – nu senast på SKL:s webbsändning ”på gång inom EU”. Forskning och innovation är en central beståndsdel i regional utveckling, inte minst på den europeiska arenan, och härnäst väntar bl.a. samråd för EU:s forskningsprogram (Horisont Europa) med efterföljande diskussioner på EU:s R&I days 24 – 16 september!