Den gröna- och digitala omställning går hand-i-hand

Att sammanföra EU:s gröna- och digitala omvandling hade skapat bra möjligheter för Europa. Sammanslagningen skulle kunna hjälpa EU att komma i fas med att uppnå en hållbar, konkurrenskraftig klimatneutral ekonomi. Det finns en medvetenhet om att de två omvandlingarna är nära sammankopplade. Trots detta krävs det större ansträngningar för att kunna använda data och digitala lösningar i hanteringen av våra största hållbarhetsutmaningar, och minska klimat- och miljöavtrycket av IKT. För att den digitala omställningen ska bli en drivkraft för den gröna given är det samtidigt viktigt att ta itu med energiförbrukningen, utsläppen och e-avfallen från digitala lösningar.

Detta diskuterades i tisdags under webbinariet, Greening ICT: what can EU do? Alla som deltog i panelen bekräftade de utmaningar vi står inför, samt att den gröna omställningen och den digitala omställningen bör ses som två sammankopplade mål i stället för två separata. Trots att man är medveten om utmaningen, har man det ännu inte på plats hur det ska hanteras mer än att vi behöver standarder som riktar den digitala utvecklingen åt ett håll som inte påverkar klimatet. Att implementera standarder för hur vi ska klassificera material och tillverkning som miljövänlig eller ej skrev alla under på, allt från representanten från EU-kommissionen till representanter från teknikföretag. Däremot fanns det de som menade att den digitala utvecklingen inte bör vara en prioritering förrän vi har beslutat om hur vi kan göra den miljövänlig. Trots samstämmigheten fanns det de som såg en problematik i att implementera standarder. Förutom att det skulle vara svårt eftersom material ändras hela tiden, vilket EU-kommissionens representant pekade på, finns det också en global dimension att beakta. Man menade att Europa är en stor marknad som många vill in på. Implementerar vi standarder måste bland annat Kina anpassa sig som man menade inte ser miljöpåverkan som lika viktigt. Europa kommer således globalt sett behöva konkurrera med Kina på marknaden samtidigt som man vill göra en grön omvandling och utvecklas digitalt. För teknikföretag som är globala skulle det här även kunna betyda att man behöver välja en marknad och sålla bland de man köper in material ifrån. Betyder det att teknikföretagen i högre grad än tidigare, behöver förhålla sig till politiska val snarare än rent tekniska grunder?

Vidare, fanns det en överenskommelse om att transparensen från teknikföretag kring hur mycket påverkan produktionen av deras produkter har på miljön, bör vara tydligare för att starta en konkurrenskraftig marknad, så att konsumenten kan välja miljövänligare alternativ. Vidare argumenterades det för att livslängden på produkterna bör ökas, samt för att göra det enklare att laga, returnera och återanvända produkter.

Huvudbudskapet var att det finns en problematik med att se den gröna omställningen och den digitala omställningen som separata mål. Slutsatsen var att det som behövs inte finns på plats, men att man jobbar på åtgärder som kommer att visas de kommande åren. EU-kommissionens representant ansåg att lagstiftning kommer att behövas och avslöjade att EU-kommissionen i september kommer att komma med vissa åtgärder, bland annat lagstiftning kring reparationsrätt.