Den nya ERUF-finansieringen I3

Nu delas kommissionens arbetsprogram för det nya regionala finansieringsinstrumentet I3 (interregional innovation investment) i regionala nätverk i Bryssel. Den nya programdelen i ERUF är ett efterlängtat instrument för regionala partnerskap som etablerats under programperiod 2014 – 2020 i t.ex. kommissionens S3-plattform eller Vanguardinitiativet. I3 syftar till att stötta regioner och regionala innovationsaktörer till aktiviteter som stärker konkurrenskraften för regionens prioriterade områden i smarta specialiseringsstrategier. Det nya arbetsprogrammet, som sträcker sig över två år, fokuserar på tre investeringsområden: digital transition, green and climate transition och smart manufacturing. Frågan är om detta nya ERUF-instrument kommer vara en attraktiv finansiering till SBHSS prioriterade S3-områden eller om tröskeln är lägre till andra innovationsprogram?

I3 innehåller två kategorier (eng. strands) där kategori 1 riktar sig till innovationsledande regioner och kategori 2 till mindre utvecklade innovationsregioner. Även om det finns utrymme för att en innovationsledande regioner deltar i partnerskap med mindre utvecklade innovationsregioner så tillhör de svenska regionerna kategori 1.

Kategori 1

Vem kan ansöka: konsortium med minst fem deltagande aktörer representerade i minst tre regioner i tre olika medlemsländer. Aktörerna som ansöker måste bli godkända av myndighet/organisation som ansvarar för den regionala smarta specialiseringsstrategin (d.v.s. regionen, NUTS3, i Sverige). Varje region som deltar måste vara representerad i konsortiet av minst 2 komponenter i Quadruple Helix samverkan (t.ex. forskningsaktörer, universitet, kluster, industri, SME, Science Parks).

Finansiering: Sammanlagd budget (två ansökningsomgångar) är 79,8 miljoner €, vilket fördelas på 4 – 5 konsortium per ansökningsomgång. Det innebär att ett konsortium kan tilldelas mellan 4 – 10 miljoner €.

Tidslinje: utlysning publiceras 5 oktober 2021, deadline för första ansökningssteget är den 16 november 2021 och andra omgången den 28 april 2022.

Attraktiv möjlighet eller svår utmaning?

Det är bedömningsvis en ganska hög tröskel för SBHSS regioner att vid de första utlysningsomgångarna koppla upp sig med ett europeisk konsortium (partnerskap)

  • Kommissionen förutsätter att det är regionala aktörer som driver I3-projekt (uppskalning, demonstration) som syftar till att föra innovation närmare marknadsintroduktion. I denna kontext blir regionen en dörröppnare till innovationsaktörer för att kunna delta i konsortium och I3-stödda europeiska värdekedjor. Det innebär, med andra ord, att regionens arbete med smart specialisering och samverkan med regionala innovationsaktörer är en förutsättning för I3-uppkoppling.
  • Kommissionen lanserade förslaget om I3, eller komponent fem som den tidigare kallades, som ett instrument anpassat till S3-partnerskapen som vuxit fram i kommissionens S3-plattformar och Vanguardinitiativets plattform. Även om det inte är ett krav att vara uppkopplad till dessa typer av interregionala samverkansplattformar för att kunna ansöka om I3 så pekar mycket på att det är befintliga S3-partnerskap som har störst chans att delta.

Regioner som deltar i ansökningar behöver därmed regionala innovationsaktörer som är uppkopplade i interregionala partnerskap, och då konkurrensen förväntas vara tuff så är det också en fråga om att vara uppkopplade i de mest prominenta och aktiva partnerskapen. Därför kan det vara en svår utmaning att tillgå den nya ERUF-finansieringen samtidigt som det är en möjlighet för våra regioner att addera kompetens och innovationskraft till regionens tillväxtområden. Detta förutsatt att det kategoriseras under rubrikerna digital transition, green transition eller smart manufacturing.

Fortsättning följer…

Arbetsprogrammet för I3 som delas i europeiska nätverk är fortfarande ett utkast, och därför finns det utrymme att komma med inspel. SBHSS medlemmar har med andra ord möjlighet att tycka till om det nya instrumentet. Kontakta Adam om du är du intresserad av att veta mer om I3 och ge inspel till europeiska dialoger