Design Days 24-25 september 2015

Design Days kommer att hållas i Bryssel den 24-25 september 2015.

Design Days är en plattform för samverkan med andra regioner i Europa kring designfrågor. Här kan man träffa kontakter inom företag, universitet och regionala organisationer. Utvecklingsfrågor som EU-policy för området och trender inom designområdet utgör också en del av aktiviteterna på plattformen. För mer information och detaljerat program kontakta Design Days planeringsorganisation 

Anna Spechtenhauser

Acting Head of Office

Stuttgart Region European Office

phone: 0032-2-238 08 86

anna.spechtenhauser@region-stuttgart.de