DG Regio i dialog med programområden

Vid en dialog häromdagen mellan EU-kommissionens DG Regio och representanter för Småland och Öarna diskuterades praktiska frågor gällande prioriteringar i programområdet och kraven för god styrning av smarta specialiseringsstrategier (S3/RIS3). Även om det råder viss flexibilitet gällande vilken nivå (NUTS2 och NUTS3) som ska påvisa att kraven är uppfyllda så kommer en stor majoritet av svenska regioner förlägga det på regionala nivå (NUTS3). Det innebär bland annat. att regionerna ska visa hur man involverat regionens aktörer och hur man har kommit fram till prioriteringarna. DG Regio poängterade att EU-kommissionen står beredda att betala ut EU-medel från och med januari 2021, förutsatt att alla regioner i ett programområde måste uppfylla kraven (annars görs inga utbetalningar). Har du/din region funderingar så har du möjlighet att ta direkt kontakt med Sverigedesken på DG Regio – som menade att de gärna tar del av era frågor! Kontakta Brysselkontoret om du vill ha mer information.