Digitaliseringsarbetet tar konkreta steg framåt

Digitalisering är ett högt prioriterat område för EU som arbetar för att främja ett uppkopplat och digitalt Europa. Brysselkontoret har tidigare skrivit om EU:s digitala omställning och kommer fortsätta bevaka de olika initiativ och lagförslag som ligger på EU:s bord. 

Bredbandsutbyggnad – Gigabit Infrastructure Act

Nyligen har EU-kommissionen presenterat det nya förslaget Gigabit Infrastructure Act (GIA), vars ambition är att underlätta den fysiska utbyggnaden av bredbandsnät med gigabitkapacitet. Genom att etablera nya regler förväntas GIA minska kostnaderna och den administrativa bördan och därav bidra till utökat utbyggande av bredband i EU:s medlemsstater. Förslaget syftar till att ersätta det tidigare EU-direktivet Broadband Cost Reduction Directive som EU-kommissionen inte implementerats tillräckligt i medlemsstaterna. Ett samråd är nu öppet fram tills den 19 maj där relevanta aktörer kan tyckatill. Här kan ni kan hitta samrådet. Förslaget kommer i ett senare skede att behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet för att försöka nå en eventuell överenskommelse framöver.

Remiss har skickats till Region Kronoberg gällande förslaget

Innan den svenska regeringen tar ställning till ett förslag, skickas förslaget ut på remiss till relevanta aktörer. Syftet är att lyfta synpunkter och se över stödet för förslaget. Det är inte alltid att svenska regioner inkluderas i remissomgångarna, men i remissinstansen gällande Gigabit Infrastructure Act som regeringen publicerade den 30 mars har Region Kronoberg fått en möjlighet att kommentera och framföra sina synpunkter på förslaget fram till 31 maj. Det finns goda förutsättningar för ett gott samarbete inom SBHSS för att nå fram till konkreta förslag. Dels är Brysselkontoret närvarande och kan informera om det som sker på den europeiska arenan gällande förslaget, dels finns det grannregioner med intresse i bredbandsfrågor som kan framföra sina tankar och funderingar. Det här en intressant möjlighet för att synliggöra våra regioners intressen med förhoppningen att påverka det som sker såväl på nationell nivå som på EU nivå.

Ministerrådet enat kring Dataakten

Europeiska unionens råd, eller ministerrådet som det informellt brukar kallas, har nyligen enats om en gemensam ståndpunkt om den föreslagna lagstiftningen om harmoniserade regler om rättvis tillgång till och användning av data, den så kallade Dataakten. Akten syftar till att bland annat reglera åtkomsten och användandet av data som genereras i EU. Dels genom att klargöra vem som kan använda vilken data och under vilka villkor, dels öka tillgängligheten av data som en förutsättning för ökad innovation, hållbar tillväxt och utvecklingsmöjligheter inom forskning och näringsliv. Nästa steg är att förslaget ska förhandlas mellan rådet och EU-parlamentet som ska nå en överenskommelse innan lagen träder i kraft. Vid eventuella frågor eller funderingar gällande digitalisering, hör av er till Sandra.