Transport

För att Europa ska nå ambitiösa utsläppsmål är det avgörande att den gröna omställningen sker på alla nivåer. Ett område som gör stor skillnad är transport, både när det gäller medborgares möjligheter att välja klimatsmart till vilka bränslen som används i kollektivtrafiken.

Småland-Blekinge-Halland har utvecklad kompetens och innovationskapacitet inom biobaserade drivmedel. Vi tar vara på naturens resurser och rester från skogen är ett klimatsmart alternativ för dagens och morgondagens färdmedel. Inom ramen för transportområdet arbetar Småland-Blekinge-Halland dessutom med implementering och förverkligandet av de transeuropeiska transportnätverken – en viktig tillgänglighetsfråga för våra regioner!

Kontakt Linda Reinholdsson

Linda.reinholdsson@sbhss.eu

+32 492-45 48 92