Livsmedel

Småland-Blekinge-Halland livsmedelsfokus utgår från att skapa ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga i livsmedelskedjans alla led. Vi har bl.a. våra styrkor i växtbaserat protein (bönor, baljväxter) som både är hälsosamt för individen och skonsam för miljön.

Hållbarhet genomsyrar det regionala arbetet med livsmedelsutveckling från jord till bord. Småland-Blekinge-Halland är i framkant i utvecklingen av processer som svarar mot efterfrågan på ekologiska och proteinrika produkter. EU och Brysselarenan kan nyttjas för internationella samarbeten och finansieringsmöjligheter för vidareutveckling av regionala livsmedelskedjor.

Kontakt Adam Andersson  

Adam.andersson@sbhss.eu

+ 32 987-62 15 92