En glimt av en finansieringsmöjlighet för innovation i Småland-Blekinge-Halland

I år släppte EU-kommissionen arbetsprogrammet för europeiska innovationsrådet (EIC), vilken innehåller finansieringsmöjligheter för uppskalning av små och medelstora företag. EIC introducerades på allvar våren 2021 under EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. För åren 2021–2027 har EIC en budget på 10 miljarder euro. EIC styrs av EIC-styrelsen som består av oberoende medlemmar utsedda av innovationsvärlden såsom entreprenörer, forskare, investerare och andra inom innovations-ekosystemet. EIC har hand om finansiering och utvecklar visioner och teknologiska genomslag och styr projektportföljer för att nå dessa mål.

Under pilotfasen har EIC stöttat fler än 5000 start-ups och innovativa små- och medelstora företag (SMEs) och över 400 banbrytande forskningsprojekt runtom i Europa, vilket har lett till uppskalning av företagen till åtminstone 90 centaurs (företag som värderas till över 100 miljoner dollar) och 4 unicorns (företag som värderas till över 1 miljard dollar). Pilotfasen har även lett till fler företag som styrs av kvinnor och till en EIC-fond som etablerades 2020. EIC kan vara intressant för er i våra regioner som arbetar med innovation och vill skala upp era företag, forskning eller affärsidéer.  

Arbetsprogrammet för EIC 2022 öppnar upp för finansieringsmöjligheter värda 1,7 miljarder euro för genombrytande innovatörer att skala upp och skapa nya marknader. Finansiering och stöd består det här året av 3 områden:  

  • EIC Pathfinder; för tvärvetenskapliga forskargrupper för att bedriva visionär forskning med potentialen till tekniska genombrott.
  • EIC Transition; finansiering med syftet att omvandla forskningsresultat till innovationsmöjligheter.
  • EIC Accelerator; för start-ups och små- och medelstora företag, med särskilt fokus på teknik för öppen strategisk autonomi och fit for 55 (EU:s klimatpolicy), att utveckla och skala upp innovationer med hög genomslagskraft med potentialen att skapa nya marknader eller störa befintliga marknader. 

Utlysningarna för de två första öppnade den 1 mars, och den sista kan man söka till när som helst. För Pathfinder och Transition görs det via Funding & tenders Portal och för Accelerator sker ansökningar via genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). 

Alla projekt inom EIC har tillgång till Business Acceleration Services, som tillhandahåller coacher, mentorer och expertis, partnermöjligheter med företag, investerare och andra, samt en rad andra tjänster och evenemang. En av nyheterna för arbetsprogrammet 2022 är att ansökningstillfällena blir fler. Andragångssökande till EIC Accelerator kommer dessutom att kunna beskriva och försvara de förbättringar som gjorts i deras förnyade ansökan, vilket redan gjorts med EIC Pathfinder.  

Här hittar du arbetsprogrammet för EIC 

Kontakta Sandra vid frågor eller intresse för projekt inom EIC. 

 

IGLO OPEN: What to expect from EIC in 2022 

Den 8 mars kommer även lettländska kontoret för innovation och teknologi (Lat.Tech) arrangera ett evenemang om EIC. Eventet kommer ha fokus på 2 av de 3 finansieringsdelarna under EIC för 2022: EIC Pathfinder och EIC Transition. IGLO OPEN är seminarier som organiseras av medlemmar inom nätverket IGLO – The Informal Group of R&I Liaison Offices – som består av forskning och innovationsorganisationer med kontor i Bryssel. Sveriges medlemmar i nätverket är SWERI (Sweden’s Research and Innovation Office in Brussels) och Vinnova (statliga förvaltningsmyndigheten Verket för innovationssystem). Eventet kommer ta upp lärdomar från 2021 och förväntningar för 2022 tillsammans med en av styrelsemedlemmarna i EIC och sektionschefen för EIC Transition and Business Acceleration Services.  

Klicka här för anmälan till eventet!