Energifrågans tyngd ökar

Energifrågan har länge varit på tapeten, i synnerhet sedan EU-kommissionens Gröna giv inleddes. Med Rysslands angrepp på Ukraina, pågår ett frenetiskt arbete med att ställa om vår energi – både för att minska vårt beroende av rysk gas, men för att nå allt mer angelägna klimatmål. I två PM har Brysselkontoret tittat närmare på EU-perspektiv för havsbaserad vindkraft respektive vätgasanvändning.  

Kartläggningen tar bland annat upp vätgasstrategin där EU-kommissionen utvecklar sin syn på vätgas och redogör för en färdplan mot 40 GW produktionskapacitet från förnybar el till 2030. Den installerade elektrolyseffekten för produktion av förnybar vätgas inom EU var 2019 uppskattningsvis 1GW. 

Här kan du läsa om SBHSS Vätgas – Översikt

Med anledning av EU:s mål om ett klimatneutralt EU senast 2050 samt den ökade pressen av att minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland storsatsar EU på havsbaserad vindkraft. Målet från EU-kommissionens sida är att 2020 års produktion på 12 gigawatt havsbaserad vindkraft skall utökas till 60 gigawatt år 2030 och 300 gigawatt år 2050. För att klara av uppskalningen måste kapaciteten och installationstakten öka drastiskt, vilket fått EU-kommissionen att uppmuntra investeringar och gränsöverskridande samarbeten mellan medlemsstater.

Här kan du läsa om SBHSS Havsbaserad vindkraft – Översikt (uppdaterad)