EPALE – en flerspråkig, gemensam vuxenutbildare

Den Europeiska Kommissionen lanserade den 15:e april sin nya elektroniska plattform för vuxenutbildning, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, (EPALE).Genom att erbjuda flera verktyg för kommunikation och erfarenhetsutbyten, syftar EPALE till att stödja utvecklingen och kvaliteten på vuxenutbildningar runtom i Europa. Kommissionen uppmuntrar berörda parter att komma med egna synpunkter för att uppnå högsta effektivitet.

EPALE är utformat på så sätt att den vänder sig till ett flertal intressenter inom ramen för vuxenutbildning i Europa. Plattformen är flerspråkig och genom dess verktyg ska människor som är verksamma inom vuxenutbildning på ett enkelt och smidigt sätt kunna hämta och utbyta information och kommunicera sinsemellan samt samverka kring olika frågor som kan vara komplexa. Berörda parter som kan nyttja EPALE kan vara allt från lärare, akademiker, forskare och politiska beslutsfattare.

Inne på EPALE:s hemsida hittar du ett nyhetsrum där senaste nytt kring vuxenutbildning publiceras. Det kan exempelvis beröra politiska frågor, goda exempel och/eller möjligheter till finansiering av vuxenutbildning. Likaså finns det en kalender där kommande evenemang, konferenser och fortbildningsmöjligheter går att hitta. Här kan du söka på tema, datum samt plats. Utöver de här funktionerna finns det en sida för partnersök och ett forum där EPALE:s besökare kan komma i kontakt med varandra och dela erfarenheter med kollegor över hela Europa. Framöver kommer en ordlista på 24 språk att presenteras, innehållande begrepp som används inom vuxenutbildningsområdet. Hemsidan översätts till svenska under 2015.

Universitets- och högskolerådet (UHR)är den nationella stödmyndigheten för EPALE och de ser gärna att alla som har frågor och funderingar kring plattformen hör av sig. Mer information kan du hitta HÄR.

Om du har ytterligare synpunkter på hur plattformen kan utvecklas och förbättras kan du följa den här länken och fylla i en enkätundersökning.