Erasmus+ Det folkliga EU-programmet gånger 10?

”This is it” skriver den europeiska ungdomsorganisationen för livslångt lärande (LLLP) och hänvisar till EU-kommissionens ordförande Junckers uttalande om visionen med ett 9 gånger mer ambitiös EU-program för livslångt lärande (Erasmus+). Uttalandet följer den politiska viljan från bl.a. Frankrike, Italien och Belgien om en konsekvent ökning av Erasmus+ programmets budget. I en nyligen lanserad kampanj utmanar LLLP det redan ambitiösa målet och föreslår en tiofaldig ökning av Erasmus+. Delar Småland-Blekinge-Hallands aktörer visionen om ett betydligt mer omfattande Erasmus+? Eller finns det andra synpunkter kring utvecklingen av EU:s program för livslångt lärande? Nu finns möjligheten att skriva under, eller ge input, till LLLP:s position om ett 10 gånger starkare program.

Det folkliga EU-programmet

Trots EU:s finansiella och politiska utmaningar under de senaste åren har finansiering för Erasmus+ successivt ökat. Förklaringen till Erasmus+ resistens från konjunkturer och politiska svängningar är programmets kalkylerade mervärdeseffekter som ytterligare stärks i tider av hög ungdomsarbetslöshet och ökad nationalism. Erasmus+ syftar nämligen till att bl.a. utveckla större förståelse för andra kulturer och att de ungdomar som medverkar ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Ett informerat antagande är att ordförande Juncker ser det strategiska mervärdet av att öka resurserna för Erasmus+, detta i tider när EU:s fleråriga budgetram ifrågasätts plus det faktum att Brexit kan innebära en 15 % minskad EU-budget. Anledning till detta grundar sig i att det är få, om ens något, EU-program som kan mäta sig med Erasmus+ i förmågan att göra EU folkligt och nära medborgaren. 9 miljoner människor har fått möjlighet att delta i utbyten sedan programmet startade 1987 och statistik från EU-kommissionen visar att det idag finns c:a 1 miljon, stora eller små, Erasmus-bebisar. Med andra ord är ett program som Erasmus+ oerhört viktigt för EU i strävan att vända negativa opinionssiffror för sin egen organisation.

Dags att förbereda sig?

Huruvida det är troligt att se en nio eller tiofaldig ökning av programmets budget är svårt att förutspå. Att Erasmus+ position kommer stärkas i förhållanden till övriga budgetposter och dess EU-program går i detta läge inte att veta, men utifrån hur diskussionerna gick inför nuvarande programperiod och hur utfallet blev kan man däremot göra en kvalificerad gissning att programmets andel av EU-budget i alla fall inte kommer minska.

En relevant fråga i detta sammanhang är vilket intresse Småland-Blekinge-Hallands aktörer har att positionera och förbereda sig inför kommande programperiod? Finns det intresse att från hemmaplan upprätta en dialog kring utvecklingen av Erasmus+? Vi på Brysselkontoret har möjlighet att undersöka vilka vägar vår röst kan bli hörd i området för ungdomsfrågor på europeisk nivå. Det kan handla om att kartlägga relevanta nätverk och bevaka forum där EU-kommissionen vill ha synpunkter från lokal och regional nivå. EU-kommissionen har tidigare benämnt 2017 som året då de vill lyssna på ungdomar och samhällsaktörer, och med tanke på att ungdomspolitik beslutas och implementeras på lokal/regional nivå kan det vara viktigt för Småland-Blekinge-Halland att reflektera över frågor som:

  • Hur Småland-Blekinge-Halland kan stärka sin röst i europeiska sammanhang.
  • Hur Småland-Blekinge-Halland kan säkerställa att deras röst framförs via de nationella aktörer som representerar dem i denna specifika fråga i ett sammanhang för EU:s fleråriga budgetram (där detta intresse vägs mot andra insatser)

Tycker du att en tiofaldig ökning av Erasmus+ vore bra för din organisation kan du stötta kampanjen Erasmus+x10 som samordnas av LLLP, European Youth Forum och Eurodesk. Kampanjen kommer att föras via internet under de kommande månaderna och syftar till att på ett positivt sätt påverka resultaten av de kommande förhandlingarna inför EU:s fleråriga budgetram som påbörjas i juni 2018. Dessutom är de samordnande aktörerna intresserade av input från viktiga samhällsintressenter, institutioner, organisationer och individer som vill dela med sig av sina åsikter.

Översikt ungdomsfrågor

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor har fått i uppdrag av regionförbundet i Kalmars län att bevaka området för ungdomsfrågor på den europeiska arenan. Erasmus+ utgör det största ungdomsorienterade EU-programmet och erbjuder således flest möjligheter för våra lärosäten, regioner och kommuner att genomföra projekt på hemmaplan. Brysselkontoret har därför skrivit en översikt av ungdomspolitik i EU utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Kontakta gärna oss på Brysselkontoret om du är intresserad av översikten.